චිත්‍රා අයි පෙරේරා - Chithra I Perera

අසම්මතය - Asammathaya

අසම්මතය - Asammathaya

Virginia Andrews විසින් රචිත Seeds of Yesterday කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chithra I Perera - චිත්..

Rs.600.00 Rs.750.00

කතරෙහි වරඟන - Katharehi Warangana

කතරෙහි වරඟන - Katharehi Warangana

Donya-Al Nahi  සහ  Andrew Crofts විසින් රචිත  Heroine of the Dessert කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.272.00 Rs.340.00

කම්මිත්තගේ දියණිය - Kammiththage Diyaniya

කම්මිත්තගේ දියණිය - Kammiththage Diyaniya

Barbra Mutch විසින් රචිත The Housemaid's Daughter කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.560.00 Rs.700.00

තරුසුණු වැස්ස - Tharusunu Wessa

තරුසුණු වැස්ස - Tharusunu Wessa

Jean Sasson විසින් රචිත  Love in a Torn Land  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. මගේ සිතිව..

Rs.384.00 Rs.480.00

නින්නාද - Ninnada

නින්නාද - Ninnada

Wilbur Smith විසින් රචිත War Cry කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chithra I Perera - චිත්‍රා අ..

Rs.744.00 Rs.930.00

නිරාශා - Nirasha

නිරාශා - Nirasha

Victoria Holt විසින් රචිත The Legend of The Seventh Virgin කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chithra I Pe..

Rs.480.00 Rs.600.00

මං ආදරෙයි - Man Adarei

මං ආදරෙයි - Man Adarei

Cecelia Ahern විසින් රචිත I Love You කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.584.00 Rs.730.00

මයාඩා - Mayada

මයාඩා - Mayada

Jean Sasson විසින් රචිත Daughter of Iraq Mayada කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සදාම් හුසේන්ග..

Rs.912.00 Rs.1,140.00

සහෝදරියෝ - Sahodariyo

සහෝදරියෝ - Sahodariyo

Virginia Andrews විසින් රචිත Into the Garden කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.675.00 Rs.750.00

සිද්ධාංගනා - Siddhangana

සිද්ධාංගනා - Siddhangana

Rani Manicka - The Rice Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය."අම්මා සිය ජීවිතයේ ප්‍රීතිමත් කාලයේ කතා ම..

Rs.464.00 Rs.580.00

හිරු කිරණ - Hiru Kirana

හිරු කිරණ - Hiru Kirana

කුවේනි කුමරිය  කවුළුවෙන් පිටත බැලුවා ය. රන්රසුදැලෙන් සමන්විත කවුළුතිර අග එල්ලා ඇති මිණිගෙඩි සුළ..

Rs.280.00 Rs.350.00

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)