චින්තා ලක්ෂ්මී සිංහආරච්චි - Chintha Lakshmi Sinhaarchchi

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

විභූති  භූෂණ  බන්ද්‍යොපාධ්‍යාය  භාරතීය සාහිත්‍යාම්ඹරය  ප්‍රභාමත් කළ ප්‍රතිභා සම්..

Rs.368 Rs.460

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

"අපූ" අප හඳුනා ගත්තේ  "මාවතේ ගීතයෙනි."  "අපරාජිත ජීවිතයක්" වූ කලී ඔහුගේ ගැටවර වි..

Rs.432 Rs.540

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

මිනිසා සහ පරිසරය අතර  තිබෙන්නා වූ අධ්‍යාත්මික  සබඳතාව හා එහි අසිරිය පරිපූර්ණ අයුරින්ද ළගන්..

Rs.440 Rs.550

ගෝරා - Gora

ගෝරා - Gora

විභූති භූෂණ  බන්ද්‍යාපාධ්‍යාය නම් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වංග ලේඛකයා හඳුන්වා දෙමින් ආරම්භ කළ පරිවර්තන කාර්ය..

Rs.560 Rs.700

මාවතේ ගීතය - Mawathe Geethaya

මාවතේ ගීතය - Mawathe Geethaya

බටහිර  බෙංගාලයේ  පිටිසර ගමක ජීවත් වූ  දිළිඳු බ්‍රාහ්මණයෙකු වූ  හරිහරගේ චරිතය ඔහු..

Rs.440 Rs.550

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)