කෝශලී සිරිචන්ද්‍ර - Koshali Sirichandra

කළු ඕපල් මුදුව - Kalu Opal Muduwa

කළු ඕපල් මුදුව - Kalu Opal Muduwa

Victoria Holt විසින් රචිත The Black Opal කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,890.00 Rs.2,100.00

ක්‍රෙස් - Cress

ක්‍රෙස් - Cress

Marissa Mayer විසින් රචිත Cress කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Koshali Sirichandra - කෝශලී සිරිචන..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

කුලුනේ යුවතිය - Kulune Yuwathiya

කුලුනේ යුවතිය - Kulune Yuwathiya

Katherine Arden විසින් රචිත The Girl in the Tower කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Koshali Sirichan..

Rs.1,870.00 Rs.2,200.00

ගැබී - Gabee

ගැබී - Gabee

මෑන්හැටන්වල ඇති  තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ  සුඛෝපභෝගී නිවසේ  දෙවෙනි මහළට යන තරප්පු පේළියේ ඉහ..

Rs.1,530.00 Rs.1,800.00

දුම්රියේ යුවතිය - Dumriye Yuwathiya

දුම්රියේ යුවතිය - Dumriye Yuwathiya

මිනිස්සු බොනවා. ගෑනුත්  බොනවා. බොනවා කියලා  මනුස්සයකුගේ  සිහිය  වෙනස්වෙනවා කියන්..

Rs.720.00 Rs.800.00

පෙගසස් - Pegasus

පෙගසස් - Pegasus

Danielle Steel විසින් රචිත Pegasus කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ජර්මනියේ ගම්බද පෙදෙසක ජීවත් වෙන..

Rs.711.00 Rs.790.00

පේරැස් මුදුව - Peras Muduwa

පේරැස් මුදුව - Peras Muduwa

යුද්ධයෙන් හා වෛරයෙන්  පිරුණු  ජර්මනියේ  විසූ  බලවත්  බැංකුකරුවෙක්ගේ  ස..

Rs.680.00 Rs.850.00

බටර්ෆීල්ඩ් මන්දිරය - Butterfield Mandiraya

බටර්ෆීල්ඩ් මන්දිරය - Butterfield Mandiraya

Danielle Steel විසින් රචිත Past Perfect කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.607.50 Rs.675.00

මරු සැඟවුණු වැල්ල - Maru Sangawunu Wella

මරු සැඟවුණු වැල්ල - Maru Sangawunu Wella

Victoria Holt විසින් රචිත The Shivering Sands කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.810.00 Rs.900.00

මායාකාරියගේ හේමන්තය - Mayakariyage Hemanthaya

මායාකාරියගේ හේමන්තය - Mayakariyage Hemanthaya

Katherine Arden  විසින් රචිත  Winter of the Witch  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Kosha..

Rs.1,260.00 Rs.1,400.00

මුළාවේ දියණිය - Mulawe Diyaniya

මුළාවේ දියණිය - Mulawe Diyaniya

Koshali Sirichandra - කෝශලී සිරිචන්ද්‍ර..

Rs.1,912.50 Rs.2,250.00

මොනරපිලේ ශාපය - Monarapile Shapaya

මොනරපිලේ ශාපය - Monarapile Shapaya

Victoria Holt විසින් රචිත The India Fan කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.   ෆ‍්‍රැම්ල..

Rs.2,465.00 Rs.2,900.00

ලවානා - Lavana

ලවානා - Lavana

Marissa Meyer විසින් රචිත Lavana's Story කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Koshali Sirichandra - කෝශ..

Rs.400.00 Rs.500.00

ලින්ක්ස්ගේ සෙවණැල්ල - Linksge Sewanella

ලින්ක්ස්ගේ සෙවණැල්ල - Linksge Sewanella

Victoria Holt විසින් රචිත The Shadow of the Lynx කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Victoria Holt&nbs..

Rs.2,025.00 Rs.2,250.00

වලහා සහ රෑ කොවුලා - Walaha Saha Re Kowula

වලහා සහ රෑ කොවුලා - Walaha Saha Re Kowula

Katherine Arden  විසින් රචිත  The Bear and the Nightingale  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.&n..

Rs.1,700.00 Rs.2,000.00

වින්ටර් - Winter

වින්ටර් - Winter

Marissa Meyer විසින් රචිත Winter කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Koshali Sirichandra - කෝශලී සිරිචන්ද්‍..

Rs.3,187.50 Rs.3,750.00

සර්ප උගුල - Sarpa Ugula

සර්ප උගුල - Sarpa Ugula

Victoria Holt විසින් රචිත  Snare of Serpents කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ඩවීනා ග්ලෙ..

Rs.877.50 Rs.975.00

ස්කාලට් - Scarlet

ස්කාලට් - Scarlet

Marissa Meyer විසින් රචිත Scarlet කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ස්කාලට් බෙන්වාගේ අත්තම්මා අතුරුදහන් ව..

Rs.780.00 Rs.975.00

සින්ඩර් - Cinder

සින්ඩර් - Cinder

Marissa Meyer විසින් රචිත Cinder කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,700.00 Rs.2,000.00

සොරාගත් මතක - Soragath Mathaka

සොරාගත් මතක - Soragath Mathaka

Sidney Sheldon විසින් රචිත Tell Me Your Dreams කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Koshali Sirichandra..

Rs.600.00 Rs.750.00

හිමි අහිමි - Himi Ahimi

හිමි අහිමි - Himi Ahimi

Danielle Steel විසින් රචිත Kaleidoscope කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. රූමත් ප‍්‍රංශ කාන්තාව..

Rs.810.00 Rs.900.00

හුදෙකලාවේ කුමරිය - Hudekalawe Kumariya

හුදෙකලාවේ කුමරිය - Hudekalawe Kumariya

Danielle Steel විසින් රචිත  The Duchess  කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය. ඔන්ජෙලීක..

Rs.765.00 Rs.850.00

Showing 1 to 22 of 22 (1 Pages)