කෝශලී සිරිචන්ද්‍ර - Koshali Sirichandra

ගැබී - Gabee

ගැබී - Gabee

මෑන්හැටන්වල ඇති  තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ  සුඛෝපභෝගී නිවසේ  දෙවෙනි මහළට යන තරප්පු පේළියේ ඉහ..

Rs.600 Rs.750

දිය තලයේ සැඟවුණු රහස - Diya Thalaye Sangawunu Rahasa

දිය තලයේ සැඟවුණු රහස - Diya Thalaye Sangawunu Rahasa

Paula Hawkins  විසින් රචිත  Into the  Water  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. "ඔයා ම..

Rs.680 Rs.850

දුම්රියේ යුවතිය - Dumriye Yuwathiya

දුම්රියේ යුවතිය - Dumriye Yuwathiya

මිනිස්සු බොනවා. ගෑනුත්  බොනවා. බොනවා කියලා  මනුස්සයකුගේ  සිහිය  වෙනස්වෙනවා කියන්..

Rs.640 Rs.800

පෙගසස් - Pegasus

පෙගසස් - Pegasus

Danielle Steel විසින් රචිත Pegasus කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ජර්මනියේ ගම්බද පෙදෙසක ජීවත් වෙන..

Rs.632 Rs.790

සර්ප උගුල - Sarpa Ugula

සර්ප උගුල - Sarpa Ugula

Victoria Holt විසින් රචිත  Snare of Serpents කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ඩවීනා ග්ලෙ..

Rs.878 Rs.975

හුදෙකලාවේ කුමරිය - Hudekalawe Kumariya

හුදෙකලාවේ කුමරිය - Hudekalawe Kumariya

Danielle Steel විසින් රචිත  The Duchess  කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය. ඔන්ජෙලීක..

Rs.680 Rs.850

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)