දැදිගම වී. රුද්‍රිගු - Dedigama V. Rodrigo

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

Vladimir Korolenko විසින්  රචිත The Blind Musician කෘතියේ සිංහල  අනුවාදනය. ව්ලදීමීර් ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Maksim Gorky විසින් රචිත Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,161.00 Rs.1,290.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.632.00 Rs.790.00

ඉංජිනේරුවකු වීමට ඔබ කැමති ද?

ඉංජිනේරුවකු වීමට ඔබ කැමති ද?

Engineruwaku Weemata Oba Kemathida Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.792.00 Rs.880.00

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

අනේ, අනේ පොප්ලරයෙනි! නුඹලා  ළපටි පැළයන්ව සිට දැන්  ලොකු ගස් දක්වා වැඩී සිටිති. මේ කාලයේදී ..

Rs.180.00 Rs.200.00

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.315.00 Rs.350.00

ජමිලා - Jamila

ජමිලා - Jamila

චින්ගීස් අයිත්මාතව්ගේ  නවකතාවල එන අල්තීනායි වැනි චරිත සුප්‍රසිද්ධය. සොවියට් ආණ්ඩුබලය පිහිටුවීමෙ..

Rs.540.00 Rs.600.00

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

Mikhail Sholokhov විසින් රචිත Virgin Soil Upturned කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය... මිහායිල්..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

බේල්කින්ගේ කතා - Belkinge Katha

බේල්කින්ගේ කතා - Belkinge Katha

Alexander Pushkin විසින් රචිත The Tales of Belkin කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.360.00 Rs.400.00

රත්තරන් යතුර හෙවත් බුරතීනොගේ හපන්කම්

රත්තරන් යතුර හෙවත් බුරතීනොගේ හපන්කම්

Raththaran Yathura Hewath Buratheenoge Hapankam Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු ..

Rs.630.00 Rs.700.00

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.880.00 Rs.1,100.00

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

අලෙක්සේයි  මරේසියෙව්  නම් රුසියන් සෙබළා  දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ දී  ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්..

Rs.990.00 Rs.1,100.00

ළමා කතා - Lama Katha

ළමා කතා - Lama Katha

ලියෝ තොල්ස්තෝයි Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.198.00 Rs.220.00

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)