දැදිගම වී. රුද්‍රිගු - Dedigama V. Rodrigo

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

Vladimir Korolenko විසින්  රචිත The Blind Musician කෘතියේ සිංහල  අනුවාදනය. ව්ලදීමීර් ..

Rs.200 Rs.250

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

ගුරු ගීතය - Guru Geethaya

අනේ, අනේ පොප්ලරයෙනි! නුඹලා  ළපටි පැළයන්ව සිට දැන්  ලොකු ගස් දක්වා වැඩී සිටිති. මේ කාලයේදී ..

Rs.144 Rs.180

ජමිලා - Jamila

ජමිලා - Jamila

චින්ගීස් අයිත්මාතව්ගේ  නවකතාවල එන අල්තීනායි වැනි චරිත සුප්‍රසිද්ධය. සොවියට් ආණ්ඩුබලය පිහිටුවීමෙ..

Rs.240 Rs.300

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

පෙරළූ නැවුම් පස - Peralu Nawum Pasa

Mikhail Sholokhov විසින් රචිත Virgin Soil Upturned කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය... මිහායිල්..

Rs.780 Rs.975

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - Saba Minisekuge Kathawak

අලෙක්සේයි  මරේසියෙව්  නම් රුසියන් සෙබළා  දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ දී  ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්..

Rs.384 Rs.480

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)