විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන - Vidyodaya Literary Awards

ඇහි පියන් ඇහැරිලා - Ahi Piyan Aharila

ඇහි පියන් ඇහැරිලා - Ahi Piyan Aharila

කවි කොපුල මත හදිසියේම පතිත වූූ උණුසුම් ම හාදුවකි නුඹ..

Rs.405.00 Rs.450.00

කන්දක් සේමා - Kandak Sema

කන්දක් සේමා - Kandak Sema

නූපා ජපානයේ නීගතාවට  යන්නේ  සකුරා මල් පිපුණු අරුමය  බලන්න  නෙවෙයි. තමුන්ගෙ ..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

කුරුලු හදවත - Kurulu Hadawatha

කුරුලු හදවත - Kurulu Hadawatha

2014 ස්වර්ණ පුස්තක  සහ විද්‍යෝදය  සාහිත්‍ය  සම්මාන දිනූ  නවකතාව. තමා අ..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

චුම්බන කන්ද - Chumbana Kanda

චුම්බන කන්ද - Chumbana Kanda

චුම්බන කන්දට ඉහළින්  එදා  පෑයූ  හඳ  වෙනදා  පායන හඳ නොවීය. එය මහලු  විය..

Rs.704.00 Rs.880.00

පියැසි කවුළුව - Piyasi Kawuluwa

පියැසි කවුළුව - Piyasi Kawuluwa

එකක්  තුළ  එකක්  දමා  වැසිය හැකි බෝනික්කෙකු  සේ ජීවිතයේ හා සමාජයේ  වි..

Rs.320.00 Rs.400.00

සරස වසන්තය - Sarasa Wasanthaya

සරස වසන්තය - Sarasa Wasanthaya

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම්..

Rs.360.00 Rs.400.00

ස්වර්ණ කාය - Swarna Kaya

ස්වර්ණ කාය - Swarna Kaya

2019 ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය සහ විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ හොඳම කෙටිකතා සංග්‍රහය. Pra..

Rs.337.50 Rs.375.00

සෙංකොට්ටං - Senkottan

සෙංකොට්ටං - Senkottan

මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල    විශිෂ්ඨතම නවකතාව - 2012 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන විශිෂ්..

Rs.810.00 Rs.900.00

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)