රජත පුස්තක - Rajatha Pusthaka

අලුත් නගරාධිපති - Aluth Nagaradhipathi

අලුත් නගරාධිපති - Aluth Nagaradhipathi

2021 රජත පුස්තක සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෙටිකතා සංග්‍රහය. Batuwangala Rahula Himi - බට..

Rs.405.00 Rs.450.00

අළු පැහැති ආරංචි - Alu Pahathi Aranchi

අළු පැහැති ආරංචි - Alu Pahathi Aranchi

මිනිස් ජීවිතයේදී  'අළු  පැහැති' කලාප කරා  ආලෝකධාරා විහිදුවන  කතා පෙළක් මෙහි..

Rs.280.00 Rs.350.00

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

2020  රජත පුස්තක සම්මානය සඳහා  නිර්දේශිත යොවුන් නවකතාව. Sujatha Alahakoon - සුජාතා අල..

Rs.450.00 Rs.500.00

ගිහින් එන්න කානිවල් - Gihin Enna Carnival

ගිහින් එන්න කානිවල් - Gihin Enna Carnival

2018 රජත පුස්තක  සම්මානය සහ රාජ්‍ය  සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ කෙටිකතා සංග්‍රහය. Sumudu Ni..

Rs.225.00 Rs.250.00

ත්‍රිවේණි සංගමම් - Thriweni Sangamam

ත්‍රිවේණි සංගමම් - Thriweni Sangamam

Dhanushka Nishadi Kularathna - ධනුෂ්කා නිෂාදි කුලරත්න..

Rs.225.00 Rs.250.00

මඝ ගිය මඟ - Magha Giya Maga

මඝ ගිය මඟ - Magha Giya Maga

2021 රජත පුස්තක  සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත යොවුන් නවකතාව. Denagama Siriwardhana - දෙනගම ..

Rs.315.00 Rs.350.00

මැරීන් ඩ්රයිව් - Marine Drive

මැරීන් ඩ්රයිව් - Marine Drive

2020 රජත පුස්තක සම්මානය සඳහා නිර්දේශිත කෙටිකතා සංග්‍රහය. Anurasiri Hettige - අනුරසිරි..

Rs.225.00 Rs.250.00

රස පොළොව - Rasa Polowa

රස පොළොව - Rasa Polowa

2021 රජත පුස්තක සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෙටිකතා සංග්‍රහය. Prabhath Jayasinghe - ප්‍රභාත් ජය..

Rs.382.50 Rs.425.00

රිදුම් පිරි පිරිමැදුම් - Ridum Piri Pirimadum

රිදුම් පිරි පිරිමැදුම් - Ridum Piri Pirimadum

2020 රජත පුස්තක සම්මානය දිනූ කෘතිය. වාරකන් මුහුදු උයනක් වගේ ගැඹර තෙක් මහා ඝෝෂා න..

Rs.270.00 Rs.300.00

ලතු අතුළ නගරය - Lathu Athula Nagaraya

ලතු අතුළ නගරය - Lathu Athula Nagaraya

2021 රජත පුස්තක සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත කාව්‍ය සංග්‍රහය. Jagath J. Edirisinghe - ජගත් ..

Rs.270.00 Rs.300.00

සන්තාන ගීතිකා - Santhana Geethika

සන්තාන ගීතිකා - Santhana Geethika

2020 රජත පුස්තක සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘතිය          . Manjula W..

Rs.315.00 Rs.350.00

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)