ළමා කෘති - Children's books

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys had been so mean and hideous that..

Rs.1,495.00

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 9..

Rs.200.00 Rs.250.00

The Boy and the Baloon Seller

The Boy and the Baloon Seller

Arun is a 8 years old boy with set of rich vocabulary. He is capable of using varied words to expres..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 5..

Rs.184.00 Rs.230.00

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 3..

Rs.184.00 Rs.230.00

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 4..

Rs.160.00 Rs.200.00

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවු..

Rs.344.00 Rs.430.00

ජෝගේ නපුරු ආච්චි - Joge Napuru Achchi

ජෝගේ නපුරු ආච්චි - Joge Napuru Achchi

Anthony Horowitz විසින් රචිත Granny කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ජෝ වෝර්ඩ්න් යනු අසතුටින් ජීවත්..

Rs.320.00 Rs.400.00

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

Arkady Gaidar විසින් රචිත  The Blue Cup කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නව යොවුන් වියේ දරුවන්..

Rs.144.00 Rs.180.00

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

Enid Blyton විසින් රචිත The Naughtiest Girl in the School කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.400.00 Rs.500.00

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

ඈට  සිය  ජීවිතයේ  කිසිම දාක  මෙතරම්  ආඩම්බරයක්  හෝ  සතුටක් දැනී ..

Rs.424.00 Rs.530.00

ධාරණා - Dharana

ධාරණා - Dharana

ඒ වටපිටින් බලලා අහුල  ගත්ත එක දෙයක් නිසා  ධාරණාට අකරතැබ්බයකුත් උණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට..

Rs.240.00 Rs.300.00

නරක කොල්ලෙක් හැටියට නරකම නෑ - Naraka Kollek Hatiyata Narakama Ne

නරක කොල්ලෙක් හැටියට නරකම නෑ - Naraka Kollek Hatiyata Narakama Ne

Michael Morpurgo විසින්  රචිත Not Bad for a Bad  Lad කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඔහු..

Rs.200.00 Rs.250.00

පූ විනීගේ කතාව - Poo Winniege Kathawa

පූ විනීගේ කතාව - Poo Winniege Kathawa

A. A. Milane විසින් රචිත  Winnie  the  Pooh  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.304.00 Rs.380.00

පොලියානා - Pollyanna

පොලියානා - Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. යොවුන් පාඨකයන් අතර තාරුණ්‍යයෙහි පූර්..

Rs.544.00 Rs.680.00

මේරි ඇන්ට්වනෙට් රැජින - Mary Antoinette

මේරි ඇන්ට්වනෙට් රැජින - Mary Antoinette

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 11..

Rs.184.00 Rs.230.00

ලියනාඩෝ ඩාවින්චිගේ උපමා කතා - Leonardo da Vincige Upama Katha

ලියනාඩෝ ඩාවින්චිගේ උපමා කතා - Leonardo da Vincige Upama Katha

6  වසර  සිංහල  විෂය  නිර්දේශයට  ඇතුළත්ය.  Thanuja Dharmapala - තන..

Rs.200.00 Rs.250.00

වික්ටෝරියා මහ රැජින - Queen Victoria

වික්ටෝරියා මහ රැජින - Queen Victoria

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 10..

Rs.200.00 Rs.250.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් - Robin of Sherwood

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් - Robin of Sherwood

Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Senarathna ..

Rs.405.00 Rs.450.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 2 - Robin of Sherwood 2

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 2 - Robin of Sherwood 2

යක්ෂයාගේ අසරුවෝ   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිංහල..

Rs.495.00 Rs.550.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 3 - Robin of Sherwood 3

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 3 - Robin of Sherwood 3

හිස වැසුණු මිනිසා   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිං..

Rs.405.00 Rs.450.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 4 - Robin of Sherwood 4

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 4 - Robin of Sherwood 4

වෘකයාට කැප වූ හෝරාව   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ ස..

Rs.405.00 Rs.450.00

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.        ..

Rs.360.00 Rs.450.00

සූසන් බී. ඇන්තනි - Susan B. Anthony

සූසන් බී. ඇන්තනි - Susan B. Anthony

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 6..

Rs.184.00 Rs.230.00

හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ - Hari Puduma Iskole

හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ - Hari Puduma Iskole

ජපානයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන  ඉතිහාසයේ  වැඩිම  අලෙවිය  වාර්තා  කරමින්  රාජ්..

Rs.344.00 Rs.430.00

හෙලන් කෙලර් - Helen Keller

හෙලන් කෙලර් - Helen Keller

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 1..

Rs.160.00 Rs.200.00

හොඳ දඟමල්ල - Honda Dangamalla
ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් - Florence Nightingale

ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් - Florence Nightingale

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 2..

Rs.160.00 Rs.200.00

ෆ්‍රීඩා කාලෝ - Frida Kahlo

ෆ්‍රීඩා කාලෝ - Frida Kahlo

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 8..

Rs.160.00 Rs.200.00

Showing 1 to 30 of 30 (1 Pages)