ළමා කෘති - Children's books

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys had been so mean and hideous that..

Rs.1,495

The Boy and the Baloon Seller

The Boy and the Baloon Seller

Arun is a 8 years old boy with set of rich vocabulary. He is capable of using varied words to expres..

Rs.270 Rs.300

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160 Rs.200

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවු..

Rs.344 Rs.430

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

Arkady Gaidar විසින් රචිත  The Blue Cup කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නව යොවුන් වියේ දරුවන්..

Rs.144 Rs.180

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

Enid Blyton විසින් රචිත The Naughtiest Girl in the School කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.400 Rs.500

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

ඈට  සිය  ජීවිතයේ  කිසිම දාක  මෙතරම්  ආඩම්බරයක්  හෝ  සතුටක් දැනී ..

Rs.424 Rs.530

ධාරණා - Dharana

ධාරණා - Dharana

ඒ වටපිටින් බලලා අහුල  ගත්ත එක දෙයක් නිසා  ධාරණාට අකරතැබ්බයකුත් උණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට..

Rs.240 Rs.300

නරක කොල්ලෙක් හැටියට නරකම නෑ - Naraka Kollek Hatiyata Narakama Ne

නරක කොල්ලෙක් හැටියට නරකම නෑ - Naraka Kollek Hatiyata Narakama Ne

Michael Morpurgo විසින්  රචිත Not Bad for a Bad  Lad කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඔහු..

Rs.200 Rs.250

පූ විනීගේ කතාව - Poo Winniege Kathawa

පූ විනීගේ කතාව - Poo Winniege Kathawa

A. A. Milane විසින් රචිත  Winnie  the  Pooh  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.304 Rs.380

පොලියානා - Pollyanna

පොලියානා - Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. යොවුන් පාඨකයන් අතර තාරුණ්‍යයෙහි පූර්..

Rs.544 Rs.680

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.        ..

Rs.360 Rs.450

හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ - Hari Puduma Iskole

හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ - Hari Puduma Iskole

ජපානයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන  ඉතිහාසයේ  වැඩිම  අලෙවිය  වාර්තා  කරමින්  රාජ්..

Rs.344 Rs.430

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)