යොවුන් නවකතා - Youth Fictions

Madol Doova

Madol Doova

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.225.00 Rs.250.00

අකලට ආ ඉස්කෝලෙ - Akalata Aa Iskole

අකලට ආ ඉස්කෝලෙ - Akalata Aa Iskole

යොවුන් නවකතාව Gunasekera Gunasoma - ගුණසේකර ගුණසෝම..

Rs.612.00 Rs.680.00

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අතුරුදන් නෞකාව - Athurudan Naukawa

අතුරුදන් නෞකාව - Athurudan Naukawa

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.324.00 Rs.360.00

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.202.50 Rs.225.00

අනූෂ සහ රන්කුමරු - Anusha Saha Rankumaru

අනූෂ සහ රන්කුමරු - Anusha Saha Rankumaru

ඇත්  පැටවකු  හා  වනාන්තරයේ එකට හැදී වැඩෙන මිනිස් දරුවකු පිළිබඳ ඉතා  සෞන්දර්යාත්ම..

Rs.157.50 Rs.175.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දෙවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ නවවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ අටවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ තුන්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ පස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සත්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සයවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දසවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ එකොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ හතරවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

R. L. Stevenson විසින් රචිත The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.202.50 Rs.225.00

අයිස් පීල්ලේ වීරයෝ - Ice Peelle Veerayo

අයිස් පීල්ලේ වීරයෝ - Ice Peelle Veerayo

Bandula P. Dayaratna - බන්දුල පී. දයාරත්න..

Rs.495.00 Rs.550.00

අලි ඩෝලේ - Ali Dole

අලි ඩෝලේ - Ali Dole

2019 රජත පුස්තක සම්මානය දිනූ යොවුන් නවකතාව. ..

Rs.520.00 Rs.650.00

අසූ දවසකින් ලොව වටා - Asu Dawasakin Lowa Wata

අසූ දවසකින් ලොව වටා - Asu Dawasakin Lowa Wata

Jules Verne විසින් රචිත A Bridged from Around the World in Eighty Days කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.247.50 Rs.275.00

ආක්‍රමණය - Akramanaya

ආක්‍රමණය - Akramanaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.342.00 Rs.380.00

ඇෂ්බි මන්දිරයේ වික්‍රමය - Ashbi Mandiraye Wikramaya

ඇෂ්බි මන්දිරයේ වික්‍රමය - Ashbi Mandiraye Wikramaya

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

යොවුන් නවකතාවකි.  "හැම  දවසක්ම  අපට  අලුත්  දවසක්  වුණා.  අප..

Rs.384.00 Rs.480.00

ඉතසිතින්ම - Ithasithinma

ඉතසිතින්ම - Ithasithinma

"අර ළමයා මගේ කෑම  පෙට්ටියෙන් පාන්  පෙත්තක් අරගෙන  පසෙකට වෙලා කයි. දැන් ඇගේ මුහුණ මට ප..

Rs.315.00 Rs.350.00

ඉන්කා නිධානය - Inka Nidhanaya

ඉන්කා නිධානය - Inka Nidhanaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.432.00 Rs.480.00

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - ලොකු අක්කා එලා  Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family කෘතියේ සිං..

Rs.337.50 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 2 - Eka Iththaka Mal 2

එක ඉත්තක මල් 2 - Eka Iththaka Mal 2

Sydney Taylor විසින් රචිත More All-of-a-Kind Family කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chithra Amarasekera..

Rs.296.00 Rs.370.00

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - කල්පනාකාරී සාරාSydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Downtown කෘතියේ ..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - සිහින දකින චාලට්Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Uptown කෘතියේ ස..

Rs.296.00 Rs.370.00

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - පුංචි නංගී ගර්ටිSydney Taylor විසින් රචිත Ella of All of a Kind Family කෘතියේ ..

Rs.304.00 Rs.380.00

එමා - Emma

එමා - Emma

Jane Austen විසින් රචිත Emma කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි..

Rs.315.00 Rs.350.00

එමිලි - Emily

එමිලි - Emily

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.531.00 Rs.590.00

එමිලි 2 - Emily 2

එමිලි 2 - Emily 2

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

එමිලි 3 - Emily 3

එමිලි 3 - Emily 3

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

එමිලි 4 - Emily 4

එමිලි 4 - Emily 4

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.531.00 Rs.590.00

එමිලි 5 - Emily 5

එමිලි 5 - Emily 5

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

එමිලි 6 - Emily 6

එමිලි 6 - Emily 6

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

2020  රජත පුස්තක සම්මානය සඳහා  නිර්දේශිත යොවුන් නවකතාව. Sujatha Alahakoon - සුජාතා අල..

Rs.450.00 Rs.500.00

ඔලිවර් ට්විස්ට් - Oliver Twist

ඔලිවර් ට්විස්ට් - Oliver Twist

Kulasena Fonseka - කුලසේන ෆොන්සේකා..

Rs.405.00 Rs.450.00

කල්ලන්දූවේ මුතු කොල්ලය - Kallanduwe Muthu Kollaya

කල්ලන්දූවේ මුතු කොල්ලය - Kallanduwe Muthu Kollaya

සිංහල  සාහිත්‍යයේ  යොවුන් නවකතාවට නව පණක් දුන් ලේඛකයා කුලසේන ෆොන්සේකා බව අවිවාදයෙන් පිළිගත..

Rs.315.00 Rs.350.00

කහපාට ගෙදර අබිරහස - Kahapata Gedara Abirahasa

කහපාට ගෙදර අබිරහස - Kahapata Gedara Abirahasa

Getrude Chandler Warner විසින් රචිත The Yellow House Mystery කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sandh..

Rs.315.00 Rs.350.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Perfect Present කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. C..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Farm Fiasco කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Cleme..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්‍රියාන්විතය - Kriyanwithaya

ක්‍රියාන්විතය - Kriyanwithaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.432.00 Rs.480.00

කාල යාත්‍රාව - Kala Yathrawa

කාල යාත්‍රාව - Kala Yathrawa

H. G. Wells විසින් රචිත The Time Machine කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්‍..

Rs.234.00 Rs.260.00

කාසියේ ශාපය - Kasiye Shapaya

කාසියේ ශාපය - Kasiye Shapaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.360.00 Rs.400.00

කැලෑ දරුවා - Kala Daruwa

කැලෑ දරුවා - Kala Daruwa

Rudyard Kipling විසින් රචිත A bridged from The Jungle Book කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Ma..

Rs.243.00 Rs.270.00

කිම් - Kim

කිම් - Kim

Rudyard Kipling විසින් රචිත Kim කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda..

Rs.247.50 Rs.275.00

ගලිවර් - Gulliver

ගලිවර් - Gulliver

Jonathan Swift විසින් රචිත Gulliver's Travels කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahin..

Rs.198.00 Rs.220.00

ගස් මිනිස්සු - Gas Minissu

ගස් මිනිස්සු - Gas Minissu

යොවුන් නවකතාව Nadeesh Dikkumbura - නදීෂ් දික්කුඹුර..

Rs.315.00 Rs.350.00

ගිණිකෙළි සැණකෙළි - Ginikeli Sanakeli

ගිණිකෙළි සැණකෙළි - Ginikeli Sanakeli

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.544.00 Rs.680.00

ගුවන් මෙහෙයුම - Guwan Meheyuma

ගුවන් මෙහෙයුම - Guwan Meheyuma

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.405.00 Rs.450.00

ගෝරිල්ලා දඩයක්කාරයෝ - Gorilla Dadayakkarayo

ගෝරිල්ලා දඩයක්කාරයෝ - Gorilla Dadayakkarayo

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.216.00 Rs.240.00

චුට්ටා - Chutta

චුට්ටා - Chutta

සම්මානලාභී ලේඛක ළහිරු කිතලගම විසින් රචිත යොවුන් නවකතාව.. Lahiru Kithalagama - ළහිරු කිතලගම..

Rs.440.00 Rs.550.00

ටිකිරි ළඳුන් - Tikiri Landun

ටිකිරි ළඳුන් - Tikiri Landun

Lousia M. Alcott විසින් රචිත Little Women කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්..

Rs.225.00 Rs.250.00

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.216.00 Rs.240.00

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

Kulasena Fonseka - කුලසේන ෆොන්සේකා..

Rs.405.00 Rs.450.00

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

Mark Twain විසින් රචිත The Adventures of Tom Sawyer කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda..

Rs.234.00 Rs.260.00

ඩිසී - Dizzy

ඩිසී - Dizzy

Cathy Cassidy විසින් රචිත Dizzy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nishani Dissanayake - නිශානි දිසාන..

Rs.440.00 Rs.550.00

තුන් යහළු වික්‍රමය - Thun Yahalu Wickramaya

තුන් යහළු වික්‍රමය - Thun Yahalu Wickramaya

Kulasena Fonseka - කුලසේන ෆොන්සේකා..

Rs.270.00 Rs.300.00

දෑවුරුද්ද - Dawurudda

දෑවුරුද්ද - Dawurudda

Bandula P. Dayaratna - බන්දුල පී. දයාරත්න..

Rs.270.00 Rs.300.00

ධවල කන්දේ අබිරහස - Dhawala Kande Abirahasa

ධවල කන්දේ අබිරහස - Dhawala Kande Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

නන්ද හා සරණ - Nanda Ha Sarana

නන්ද හා සරණ - Nanda Ha Sarana

2015 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන දිනූ හොඳම යොවුන් නවකතාව..

Rs.315.00 Rs.350.00

නයගරා වික්‍රමාන්විතය - Nayagara Wikramanwithaya

නයගරා වික්‍රමාන්විතය - Nayagara Wikramanwithaya

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.544.00 Rs.680.00

නිදන් දූපත - Nidan Dupatha

නිදන් දූපත - Nidan Dupatha

R. L. Stevenson විසින් රචිත A bridged from Treasure Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasi..

Rs.270.00 Rs.300.00

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

Robert Louis Stevenson  විසින් රචිත  Treasure Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chandra ..

Rs.495.00 Rs.550.00

පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

පණ්ඩිත රාමා හෙවත්  තෙනාලි රාමා 1 වැනි සියවසේ ඉන්දියාවේ විජයනගර රාජධානියේ ක්‍රිෂ්ණදේවරාය රජුගේ ර..

Rs.170.00 Rs.200.00

පානම්පත්තුවේ අසිරිය - Panampattuwe Asiriya

පානම්පත්තුවේ අසිරිය - Panampattuwe Asiriya

යොවුන් නවකතාව. Gunasekera Gunasoma - ගුණසේකර ගුණසෝම..

Rs.315.00 Rs.350.00

පාළු දූපතේ අබිරහස - Palu Dupathe Abirahasa

පාළු දූපතේ අබිරහස - Palu Dupathe Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

පාළු ළිඳේ අබිරහස - Palu Linde Abirahasa

පාළු ළිඳේ අබිරහස - Palu Linde Abirahasa

පාසල් වියේ දරුවන් සඳහා ලියන ලද වික්‍රමාන්විත නවකතාවකි. එංගලන්තය පසුබිම් කොට ගත්ත ද මෙය ඉංග්‍රීසි කතා..

Rs.216.00 Rs.240.00

පුංචි ලියද්ද - Punchi Liyadda

පුංචි ලියද්ද - Punchi Liyadda

Mahinda Kumara Dalupotha - මහින්ද කුමාර දළුපොත..

Rs.351.00 Rs.390.00

පෙරදිග සටන - Peradiga Satana

පෙරදිග සටන - Peradiga Satana

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.432.00 Rs.480.00

බුලත්ගම්පත - Bulathgampatha

බුලත්ගම්පත - Bulathgampatha

යොවුන් නවකතාව Yasawardhana Rodrigo - යසවර්ධන රුද්රිගු..

Rs.382.50 Rs.425.00

බූරු පොරය - Buru Poraya

බූරු පොරය - Buru Poraya

සිංහල  සාහිත්‍යයේ  යොවුන් නවකතාවට නව පණක් දුන් ලේඛකයා කුලසේන ෆොන්සේකා බව අවිවාදයෙන් පිළිගත..

Rs.360.00 Rs.400.00

මඝ ගිය මඟ - Magha Giya Maga

මඝ ගිය මඟ - Magha Giya Maga

2021 රජත පුස්තක  සම්මාන අවසන් වටයට නිර්දේශිත යොවුන් නවකතාව. Denagama Siriwardhana - දෙනගම ..

Rs.315.00 Rs.350.00

මඩොල් දූව - Madol Duwa

මඩොල් දූව - Madol Duwa

දිරිමත් ළමා පරිශ්‍රමයක මහඟු ඵල හෙළිකරන සිංහලයේ ජනප්‍රිය ළමා කතාවයි. භාෂා නවයකින් මුද්‍රණය වී ඇති මෙම..

Rs.270.00 Rs.300.00

මර්ලින් ඇවලෝන් ද්වාරය - Merlin Avalon Dwaraya

මර්ලින් ඇවලෝන් ද්වාරය - Merlin Avalon Dwaraya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් එක්ස්කැලිබර් අසිපත - Merlin Excalibur Asipatha

මර්ලින් එක්ස්කැලිබර් අසිපත - Merlin Excalibur Asipatha

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් ධවල කඟවේනා - Merlin Dhawala Kangawena

මර්ලින් ධවල කඟවේනා - Merlin Dhawala Kangawena

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් මායා පාෂාණය - Merlin Maya Pashanaya

මර්ලින් මායා පාෂාණය - Merlin Maya Pashanaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් මායාකාරියගේ ශාපය - Merlin Mayakariyage Shapaya

මර්ලින් මායාකාරියගේ ශාපය - Merlin Mayakariyage Shapaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් වියරු වෙදැදුරා - Merlin Viyaru Vedadura

මර්ලින් වියරු වෙදැදුරා - Merlin Viyaru Vedadura

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් විෂ කුසලානය - Merlin Visha Kusalanaya

මර්ලින් විෂ කුසලානය - Merlin Visha Kusalanaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මල්ලිගේ විත්ති - Mallige Withthi

මල්ලිගේ විත්ති - Mallige Withthi

හද්ද පිටිසර ගමක පාසලකින් ආරම්භ වන "මල්ලිගේ විත්ති" කෙළවර වන්නේ නගරයේ ඉංග්‍රීසි පාසලේ බෝඩිමෙන්ය. ..

Rs.325.00

මායාකාර ඔස් - Mayakara Oz

මායාකාර ඔස් - Mayakara Oz

Lyman Frank Baum විසින් රචිත The Wizard of Oz කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda ..

Rs.247.50 Rs.275.00

මැලෝරි ටවර්ස්හි ගිම්හානය - Malory Towershi Gimhanaya

මැලෝරි ටවර්ස්හි ගිම්හානය - Malory Towershi Gimhanaya

Enid Blyton විසින් රචිත  Summer Term at Malory Towers කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chithra..

Rs.344.00 Rs.430.00

මොන්ටි ක්‍රිස්ටෝ සිටුවරයා - Monte Cristo Situwaraya

මොන්ටි ක්‍රිස්ටෝ සිටුවරයා - Monte Cristo Situwaraya

Alexandre Dumas විසින් රචිත The Count of Monte Cristo කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Pr..

Rs.216.00 Rs.240.00

යක්ගල කන්දේ අබිරහස - Yakgala Kande Abirahasa

යක්ගල කන්දේ අබිරහස - Yakgala Kande Abirahasa

අබිරහස් ජීවීන් කොටසක්  වෙසෙන බවට ගම් වැසියන් සැක කරන  යක්ගල කන්ද තරණයට කිසිවකු හෝ ඉදිරිපත..

Rs.304.00 Rs.380.00

රංසිරිගේ සංග්‍රාමය - Ransirige Sangramaya

රංසිරිගේ සංග්‍රාමය - Ransirige Sangramaya

අරමුණු විරහිතව මගට බැස - මග තොට  නොහැඳින, ගමින් ගම  දොරින් දොර අයාලේ  ඇවිද, නන්නාඳුනන..

Rs.540.00 Rs.600.00

රක්ත මාණික්‍යයේ අභිරහස - Raktha Manikyaye Abirahasa

රක්ත මාණික්‍යයේ අභිරහස - Raktha Manikyaye Abirahasa

ඇන්තනි රීඩ්ගේ Baker  Street Boys - The Case of the Ranjipur Ruby කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. C..

Rs.270.00 Rs.300.00

රජ කාලේ පුංචි ළමයි - Raja Kale Punchi Lamai

රජ කාලේ පුංචි ළමයි - Raja Kale Punchi Lamai

Somaweera Senanayake - සෝමවීර සේනානායක..

Rs.162.00 Rs.180.00

රන් කුඹලා - Ran Kumbala

රන් කුඹලා - Ran Kumbala

2020 රජත පුස්තක යොවුන් සාහිත්‍යය සඳහා නිර්දේශිත නවකතාව. Stanley Pathiraja, Sooriya..

Rs.323.00 Rs.380.00

රන් කොල්ලය - Ran Kollaya

රන් කොල්ලය - Ran Kollaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.360.00 Rs.400.00

රන් දෙවොලේ අබිරහස - Ran Devole Abirahasa

රන් දෙවොලේ අබිරහස - Ran Devole Abirahasa

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

රන් නිධානයේ අබිරහස - Ran Nidhanaye Abirahasa

රන් නිධානයේ අබිරහස - Ran Nidhanaye Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Legend of the Lost Gold කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405.00 Rs.450.00

රන්ගිරි අරණ - Rangiri Arana

රන්ගිරි අරණ - Rangiri Arana

Nimal Bandara - නිමල් බණ්ඩාර..

Rs.315.00 Rs.350.00

රහස් කුමන්ත්‍රණය - Rahas Kumanthranaya

රහස් කුමන්ත්‍රණය - Rahas Kumanthranaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.360.00 Rs.400.00

රහස්පරීක්ෂකයා අතුරුදන් - Rahaspareekshakaya Athurudan

රහස්පරීක්ෂකයා අතුරුදන් - Rahaspareekshakaya Athurudan

ඇන්තනි  රීඩ්ගේ  Baker  Street  Boys  -  The Case of the Disappearing D..

Rs.270.00 Rs.300.00

රිදී තැන්නේ අබිරහස - Ridee Thanne Abirahasa

රිදී තැන්නේ අබිරහස - Ridee Thanne Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.216.00 Rs.240.00

Showing 1 to 100 of 134 (2 Pages)