යොවුන් නවකතා - Youth Fictions

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අනූෂ සහ රන්කුමරු - Anusha Saha Rankumaru

අනූෂ සහ රන්කුමරු - Anusha Saha Rankumaru

ඇත්  පැටවකු  හා  වනාන්තරයේ එකට හැදී වැඩෙන මිනිස් දරුවකු පිළිබඳ ඉතා  සෞන්දර්යාත්ම..

Rs.157.50 Rs.175.00

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

R. L. Stevenson විසින් රචිත The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.202.50 Rs.225.00

අයිස් පීල්ලේ වීරයෝ - Ice Peelle Veerayo

අයිස් පීල්ලේ වීරයෝ - Ice Peelle Veerayo

Bandula P. Dayaratna - බන්දුල පී. දයාරත්න..

Rs.495.00 Rs.550.00

අලි ඩෝලේ - Ali Dole

අලි ඩෝලේ - Ali Dole

2019 රජත පුස්තක සම්මානය දිනූ යොවුන් නවකතාව. ..

Rs.320.00 Rs.400.00

ඇෂ්බි මන්දිරයේ වික්‍රමය - Ashbi Mandiraye Wikramaya

ඇෂ්බි මන්දිරයේ වික්‍රමය - Ashbi Mandiraye Wikramaya

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

යොවුන් නවකතාවකි.  "හැම  දවසක්ම  අපට  අලුත්  දවසක්  වුණා.  අප..

Rs.384.00 Rs.480.00

ඉතසිතින්ම - Ithasithinma

ඉතසිතින්ම - Ithasithinma

"අර ළමයා මගේ කෑම  පෙට්ටියෙන් පාන්  පෙත්තක් අරගෙන  පසෙකට වෙලා කයි. දැන් ඇගේ මුහුණ මට ප..

Rs.315.00 Rs.350.00

ඉව අල්ලන චන්ඩි කෙල්ල - Iwa Allana Chandi Kella

ඉව අල්ලන චන්ඩි කෙල්ල - Iwa Allana Chandi Kella

යොවුන් නවකතාවකි.  Yashodhara Gunasekera - යශෝධරා ගුණසේකර..

Rs.340.00 Rs.400.00

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - Eka Iththaka Mal 1

එක ඉත්තක මල් 1 - ලොකු අක්කා එලා  Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family කෘතියේ සිං..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - Eka Iththaka Mal 3

එක ඉත්තක මල් 3 - කල්පනාකාරී සාරාSydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Downtown කෘතියේ ..

Rs.300.00 Rs.375.00

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - Eka Iththaka Mal 4

එක ඉත්තක මල් 4 - සිහින දකින චාලට්Sydney Taylor විසින් රචිත All of a Kind Family Uptown කෘතියේ ස..

Rs.296.00 Rs.370.00

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - Eka Iththaka Mal 5

එක ඉත්තක මල් 5 - පුංචි නංගී ගර්ටිSydney Taylor විසින් රචිත Ella of All of a Kind Family කෘතියේ ..

Rs.304.00 Rs.380.00

එමා - Emma

එමා - Emma

Jane Austen විසින් රචිත Emma කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි..

Rs.315.00 Rs.350.00

එමිලි - Emily

එමිලි - Emily

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 2 - Emily 2

එමිලි 2 - Emily 2

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 3 - Emily 3

එමිලි 3 - Emily 3

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 4 - Emily 4

එමිලි 4 - Emily 4

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.472.00 Rs.590.00

එමිලි 5 - Emily 5

එමිලි 5 - Emily 5

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

එමිලි 6 - Emily 6

එමිලි 6 - Emily 6

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

ඒත් අපි පියාඹමු - Eth Api Piyambamu

2020  රජත පුස්තක සම්මානය සඳහා  නිර්දේශිත යොවුන් නවකතාව. Sujatha Alahakoon - සුජාතා අල..

Rs.450.00 Rs.500.00

කල්ලන්දූවේ මුතු කොල්ලය - Kallanduwe Muthu Kollaya

කල්ලන්දූවේ මුතු කොල්ලය - Kallanduwe Muthu Kollaya

සිංහල  සාහිත්‍යයේ  යොවුන් නවකතාවට නව පණක් දුන් ලේඛකයා කුලසේන ෆොන්සේකා බව අවිවාදයෙන් පිළිගත..

Rs.315.00 Rs.350.00

කාල යාත්‍රාව - Kala Yathrawa

කාල යාත්‍රාව - Kala Yathrawa

H. G. Wells විසින් රචිත The Time Machine කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්‍..

Rs.234.00 Rs.260.00

කැලෑ දරුවා - Kala Daruwa

කැලෑ දරුවා - Kala Daruwa

Rudyard Kipling විසින් රචිත A bridged from The Jungle Book කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Ma..

Rs.243.00 Rs.270.00

කිම් - Kim

කිම් - Kim

Rudyard Kipling විසින් රචිත Kim කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda..

Rs.247.50 Rs.275.00

ගලිවර් - Gulliver

ගලිවර් - Gulliver

Jonathan Swift විසින් රචිත Gulliver's Travels කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahin..

Rs.216.00 Rs.240.00

ගස් මිනිස්සු - Gas Minissu

ගස් මිනිස්සු - Gas Minissu

යොවුන් නවකතාව Nadeesh Dikkumbura - නදීෂ් දික්කුඹුර..

Rs.315.00 Rs.350.00

ටිකිරි ළඳුන් - Tikiri Landun

ටිකිරි ළඳුන් - Tikiri Landun

Lousia M. Alcott විසින් රචිත Little Women කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda - ප්..

Rs.225.00 Rs.250.00

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

ටිල් දූපතේ අබිරහස - Till Dupathe Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

ටොම් සෝයර් - Tom Sawyer

Mark Twain විසින් රචිත The Adventures of Tom Sawyer කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda..

Rs.234.00 Rs.260.00

ඩිසී - Dizzy

ඩිසී - Dizzy

Cathy Cassidy විසින් රචිත Dizzy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nishani Dissanayake - නිශානි දිසාන..

Rs.440.00 Rs.550.00

දෑවුරුද්ද - Dawurudda

දෑවුරුද්ද - Dawurudda

Bandula P. Dayaratna - බන්දුල පී. දයාරත්න..

Rs.270.00 Rs.300.00

ධවල කන්දේ අබිරහස - Dhawala Kande Abirahasa

ධවල කන්දේ අබිරහස - Dhawala Kande Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

නන්ද හා සරණ - Nanda Ha Sarana

නන්ද හා සරණ - Nanda Ha Sarana

2015 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන දිනූ හොඳම යොවුන් නවකතාව..

Rs.315.00 Rs.350.00

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

නිධන් දූපත - Nidhan Dupatha

Robert Louis Stevenson  විසින් රචිත  Treasure Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chandra ..

Rs.495.00 Rs.550.00

පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

පණ්ඩිත රාමා හෙවත්  තෙනාලි රාමා 1 වැනි සියවසේ ඉන්දියාවේ විජයනගර රාජධානියේ ක්‍රිෂ්ණදේවරාය රජුගේ ර..

Rs.170.00 Rs.200.00

පාළු දූපතේ අබිරහස - Palu Dupathe Abirahasa

පාළු දූපතේ අබිරහස - Palu Dupathe Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

පාළු ළිඳේ අබිරහස - Palu Linde Abirahasa

පාළු ළිඳේ අබිරහස - Palu Linde Abirahasa

පාසල් වියේ දරුවන් සඳහා ලියන ලද වික්‍රමාන්විත නවකතාවකි. එංගලන්තය පසුබිම් කොට ගත්ත ද මෙය ඉංග්‍රීසි කතා..

Rs.198.00 Rs.220.00

බූරු පොරය - Buru Poraya

බූරු පොරය - Buru Poraya

සිංහල  සාහිත්‍යයේ  යොවුන් නවකතාවට නව පණක් දුන් ලේඛකයා කුලසේන ෆොන්සේකා බව අවිවාදයෙන් පිළිගත..

Rs.360.00 Rs.400.00

මඩොල් දූව - Madol Duwa

මඩොල් දූව - Madol Duwa

දිරිමත් ළමා පරිශ්‍රමයක මහඟු ඵල හෙළිකරන සිංහලයේ ජනප්‍රිය ළමා කතාවයි. භාෂා නවයකින් මුද්‍රණය වී ඇති මෙම..

Rs.270.00 Rs.300.00

මල්ලිගේ විත්ති - Mallige Withthi

මල්ලිගේ විත්ති - Mallige Withthi

හද්ද පිටිසර ගමක පාසලකින් ආරම්භ වන "මල්ලිගේ විත්ති" කෙළවර වන්නේ නගරයේ ඉංග්‍රීසි පාසලේ බෝඩිමෙන්ය. ..

Rs.270.00 Rs.300.00

මායාකාර ඔස් - Mayakara Oz

මායාකාර ඔස් - Mayakara Oz

Lyman Frank Baum විසින් රචිත The Wizard of Oz කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri Mahingoda ..

Rs.180.00 Rs.200.00

මොන්ටි ක්‍රිස්ටෝ සිටුවරයා - Monte Cristo Situwaraya

මොන්ටි ක්‍රිස්ටෝ සිටුවරයා - Monte Cristo Situwaraya

Alexandre Dumas විසින් රචිත The Count of Monte Cristo කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Pr..

Rs.216.00 Rs.240.00

රංසිරිගේ සංග්‍රාමය - Ransirige Sangramaya

රංසිරිගේ සංග්‍රාමය - Ransirige Sangramaya

අරමුණු විරහිතව මගට බැස - මග තොට  නොහැඳින, ගමින් ගම  දොරින් දොර අයාලේ  ඇවිද, නන්නාඳුනන..

Rs.540.00 Rs.600.00

රක්ත මාණික්‍යයේ අභිරහස - Raktha Manikyaye Abirahasa

රක්ත මාණික්‍යයේ අභිරහස - Raktha Manikyaye Abirahasa

ඇන්තනි රීඩ්ගේ Baker  Street Boys - The Case of the Ranjipur Ruby කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. C..

Rs.270.00 Rs.300.00

රන් කුඹලා - Ran Kumbala

රන් කුඹලා - Ran Kumbala

2020 රජත පුස්තක යොවුන් සාහිත්‍යය සඳහා නිර්දේශිත නවකතාව. Stanley Pathiraja, Sooriya..

Rs.323.00 Rs.380.00

රහස්පරීක්ෂකයා අතුරුදන් - Rahaspareekshakaya Athurudan

රහස්පරීක්ෂකයා අතුරුදන් - Rahaspareekshakaya Athurudan

ඇන්තනි  රීඩ්ගේ  Baker  Street  Boys  -  The Case of the Disappearing D..

Rs.270.00 Rs.300.00

රිදී තැන්නේ අබිරහස - Ridee Thanne Abirahasa

රිදී තැන්නේ අබිරහස - Ridee Thanne Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

රුදුරු කතරේ වික්‍රමය - Ruduru Kathare Wikramaya

රුදුරු කතරේ වික්‍රමය - Ruduru Kathare Wikramaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ දෙවැන්න Running o..

Rs.400.00 Rs.500.00

වන මැද වික්‍රමය - Wana Meda Wikramaya

වන මැද වික්‍රමය - Wana Meda Wikramaya

මෙය අප්‍රිකානු  වනාන්තරය පසුබිම්  කොට ලියන ලද  මන:කල්පිත කතාවකි. වන මධ්‍යයෙහි හමු වී ..

Rs.180.00 Rs.200.00

වන විමනේ අබිරහස - Wana Wimane Abirahasa

වන විමනේ අබිරහස - Wana Wimane Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

වනගත වීරයෝ - Wanagatha Weerayo

වනගත වීරයෝ - Wanagatha Weerayo

සුපුරුදු පරිදි "පුංචා" සහ  "ලොක්කා"  හේන්  කොටන්නට වූයේ පියා  නොමැති පවුලේ දිවි ..

Rs.225.00 Rs.250.00

වලස් දූවේ වික්‍රමය - Walas Duwe Wickramaya

වලස් දූවේ වික්‍රමය - Walas Duwe Wickramaya

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

විස්මිත දියමන්තියේ අබිරහස - Vismitha Diyamanthiye Abirahasa

විස්මිත දියමන්තියේ අබිරහස - Vismitha Diyamanthiye Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් - Robin of Sherwood

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් - Robin of Sherwood

Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Senarathna ..

Rs.405.00 Rs.450.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 2 - Robin of Sherwood 2

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 2 - Robin of Sherwood 2

යක්ෂයාගේ අසරුවෝ   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිංහල..

Rs.495.00 Rs.550.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 3 - Robin of Sherwood 3

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 3 - Robin of Sherwood 3

හිස වැසුණු මිනිසා   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ සිං..

Rs.405.00 Rs.450.00

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 4 - Robin of Sherwood 4

ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් 4 - Robin of Sherwood 4

වෘකයාට කැප වූ හෝරාව   Richard Carpenter  විසින් රචිත  Robin of Sherwood කෘතියේ ස..

Rs.405.00 Rs.450.00

සතුටු උයනේ මාරකය - Sathutu Uyane Marakaya

සතුටු උයනේ මාරකය - Sathutu Uyane Marakaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ සිව්වැන්න Thrill ..

Rs.400.00 Rs.500.00

සමන්තාට ලියමි - Samanthata Liyami

සමන්තාට ලියමි - Samanthata Liyami

යොවුන් නවකතාව P. B. Jayasekera - පී. බී. ජයසේකර..

Rs.340.00 Rs.425.00

සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය - Sayuru There Sangramaya

සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය - Sayuru There Sangramaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ තෙවැන්න Boardwalk..

Rs.400.00 Rs.500.00

ස්වාමි සහ මිතුරෝ - Swami Saha Mithuro

ස්වාමි සහ මිතුරෝ - Swami Saha Mithuro

R. K. Narayan විසින් රචිත Swami & Friends කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Gunathilaka Metiyaga..

Rs.320.00 Rs.400.00

සැඟවුණු නිම්නයේ අබිරහස - Sangawunu Nimnaye Abirahasa

සැඟවුණු නිම්නයේ අබිරහස - Sangawunu Nimnaye Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.198.00 Rs.220.00

සැඩ මුහුදේ වික්‍රමය - Sada Muhude Wikramaya

සැඩ මුහුදේ වික්‍රමය - Sada Muhude Wikramaya

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

සිටු මැදුරේ වික්‍රමය - Situ Medure Wikramaya

සිටු මැදුරේ වික්‍රමය - Situ Medure Wikramaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

සිරිමල්ගේ වික්‍රම - Sirimalge Vikrama

සිරිමල්ගේ වික්‍රම - Sirimalge Vikrama

සිංහල  සාහිත්‍යයේ  යොවුන් නවකතාවට නව පණක් දුන් ලේඛකයා කුලසේන ෆොන්සේකා බව අවිවාදයෙන් පිළිගත..

Rs.270.00 Rs.300.00

සුවිසල් පැතුම් - Suvisal Pathum

සුවිසල් පැතුම් - Suvisal Pathum

Charles Dickens විසින් රචිත The Great Expectations කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය. Premasiri ..

Rs.216.00 Rs.240.00

සෝමපුර වීරයෝ - Somapura Weerayo

සෝමපුර වීරයෝ - Somapura Weerayo

සෝමාවතී චෛත්‍යය හා  අවට  නටබුන්  නරඹනු  පිණිස පොළොන්නරුවට  යන මිතුරන් තිදෙන..

Rs.315.00 Rs.350.00

හකල්බරි ෆින්ගේ වික්‍රම - Huckleberry Finnge Wikrama

හකල්බරි ෆින්ගේ වික්‍රම - Huckleberry Finnge Wikrama

Mark Twain විසින් රචිත The Adventures of Huckleberry Finn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Premasir..

Rs.292.50 Rs.325.00

හිම බිමේ වික්‍රමය - Hima Bime Wickramaya

හිම බිමේ වික්‍රමය - Hima Bime Wickramaya

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

හිස්තැනක සිට - Histhanaka Sita

හිස්තැනක සිට - Histhanaka Sita

යොවුන් නවකතාවකි. Anula De Silva - අනුල ද සිල්වා..

Rs.351.00 Rs.390.00

හොල්මන් මැදුරේ අබිරහස - Holman Medure Abirahasa

හොල්මන් මැදුරේ අබිරහස - Holman Medure Abirahasa

යොවුන් නවකතාවකි. P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.180.00 Rs.200.00

Showing 1 to 73 of 73 (1 Pages)