පරිවර්තන - Translations(Un)හැපි බර්ත් ඩේ! - (Un)Happy Birth Day!

(Un)හැපි බර්ත් ඩේ! - (Un)Happy Birth Day!

Mary Higgins Clark විසින්  රචිත Where Are The  Children? කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇය න..

Rs.450.00 Rs.500.00

105

105

Chetan Bhagat විසින් රචිත The Girl in Room 105 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.560.00 Rs.700.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.540.00 Rs.600.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.405.00 Rs.450.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.360.00 Rs.400.00

KGB මෙහෙයුම - KGB Meheyuma

KGB මෙහෙයුම - KGB Meheyuma

Jeffrey Archer විසින් රචිත A Matter of Honour කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Kanchana Koralage - ..

Rs.656.00 Rs.820.00

O2 ආදරේ - O2 Adare

O2 ආදරේ - O2 Adare

John Green විසින් රචිත The Fault in Our Stars කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ranmini Jayakody - ර..

Rs.440.00 Rs.550.00

Oba Mage Murapade - ඔබ මගේ මුරපදේ

Oba Mage Murapade - ඔබ මගේ මුරපදේ

Pradeep Kumara Balasuriya - ප්‍රදීප් කුමාර බාලසූරිය..

Rs.637.50 Rs.750.00

අකම්පිත අලුගෝසුවෙක් - Akampitha Alugosuwek

අකම්පිත අලුගෝසුවෙක් - Akampitha Alugosuwek

Alan Shadrake විසින් රචිත Once a Jolly Hangman කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Somapala Mallawaara..

Rs.600.00 Rs.750.00

අකල් මරණය - Akal Maranaya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  Dubious Bridegroom කෘතියේ සිං..

Rs.495.00 Rs.550.00

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

Rick Riordan විසින් රචිත The Throne of Fire කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Irusha Grero - ඉරූෂා ග..

Rs.600.00 Rs.750.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අජ සිරසෙන් ඔබ්බට - Aja Sirasen Obbata

අජ සිරසෙන් ඔබ්බට - Aja Sirasen Obbata

Aranka Siegal  විසින් රචිත Upon the Head of the Goat  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. හංගේරිය..

Rs.320.00 Rs.400.00

අට්ටාල ගෙදර අබිරහස - Attala Gedara Abirahasa

අට්ටාල ගෙදර අබිරහස - Attala Gedara Abirahasa

Gertrude Chandler Warner විසින් රචිත Tree House Mystery කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.225.00 Rs.250.00

අඬන්නෙපා මගෙ පුංචි පුතේ - Andannepa Mage Punchi Puthe

අඬන්නෙපා මගෙ පුංචි පුතේ - Andannepa Mage Punchi Puthe

Cathy Glass විසින් රචිත A Baby's Cry කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Hasthika Polwattage - හස්තික..

Rs.600.00 Rs.750.00

අතරමං වූ වීරයා - Atharaman Wu Weeraya

අතරමං වූ වීරයා - Atharaman Wu Weeraya

Rick Riordan විසින් රචිත The Lost Hero කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  නව වීරයන් තිදෙනෙ..

Rs.760.00 Rs.950.00

අත්තටු මැවිලා - Aththatu Mavila

අත්තටු මැවිලා - Aththatu Mavila

Christine Wilson විසින් රචිත I am the Wings කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.467.50 Rs.550.00

අත්තම්මයි මමයි ගමයි - Aththammai Mamai Gamai

අත්තම්මයි මමයි ගමයි - Aththammai Mamai Gamai

Nodar Dumbadze විසින් රචිත Granny, Iliko, Illarion and I කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Mahinda S..

Rs.360.00 Rs.450.00

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

Peter / Elizabeth Fenwick විසින් රචිත Past Lives කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. පුනර්ජන්ම ස්මරණ පිළිබඳ..

Rs.480.00 Rs.600.00

අතීතාත්ම ස්මරණ - Atheethathma Smarana

අතීතාත්ම ස්මරණ - Atheethathma Smarana

Helen Wambach විසින් රචිත Reliving Past Lives කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.578.00 Rs.680.00

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 12..

Rs.427.50 Rs.475.00

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

H. G. Wells විසින් රචිත The Invisible Man කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sugath Kankanamge - සුගත..

Rs.292.50 Rs.325.00

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත A Perry Mason Mystery - The Case of the Curious Bridge කෘතියේ ..

Rs.585.00 Rs.650.00

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.202.50 Rs.225.00

අධ්‍යාත්මික ලෝකය - Adhyathmika Lokaya

අධ්‍යාත්මික ලෝකය - Adhyathmika Lokaya

Gina Cerminara විසින් රචිත The World Within කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.360.00 Rs.450.00

අධිරාජිනිය ඕකිඩ් - Adhirajiniya Orchid

අධිරාජිනිය ඕකිඩ් - Adhirajiniya Orchid

Anchee Min විසින් රචිත Empress Orchid කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ayodhya Werage - අයෝධ්‍යා වේ..

Rs.780.00 Rs.975.00

අන්දීසයේ මරණය - Andeesaye Maranaya

අන්දීසයේ මරණය - Andeesaye Maranaya

Mario Vargas Llosa විසින් රචිත Death in the Andes කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samar..

Rs.440.00 Rs.550.00

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

Janet Kent විසින් රචිත Full Circle කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.376.00 Rs.470.00

අනාචාරය - Anacharaya

අනාචාරය - Anacharaya

Paulo Coelho විසින් රචිත Adultery කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manuel Jayasekara - මැනුවෙල් ජයස..

Rs.600.00 Rs.750.00

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

R. L. Brohier  විසින්  රචිත  The  History  of Water  Management in Sri..

Rs.540.00 Rs.600.00

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

Vladimir Korolenko විසින්  රචිත The Blind Musician කෘතියේ සිංහල  අනුවාදනය. ව්ලදීමීර් ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අඳුරින් මතුවූ සොඳුරිය - Andurin Mathuwu Sonduriya

අඳුරින් මතුවූ සොඳුරිය - Andurin Mathuwu Sonduriya

Wilkie  Collins  විසින්  රචිත  The  New Magdalen කෘතියේ සිංහල පරිවර්තන..

Rs.425.00 Rs.500.00

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

විභූති  භූෂණ  බන්ද්‍යොපාධ්‍යාය  භාරතීය සාහිත්‍යාම්ඹරය  ප්‍රභාමත් කළ ප්‍රතිභා සම්..

Rs.448.00 Rs.560.00

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Invincible  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බලලෝ..

Rs.360.00 Rs.400.00

අප්‍රිකානු පොළොව යටින් - Aprikanu Polowa Yatin

අප්‍රිකානු පොළොව යටින් - Aprikanu Polowa Yatin

William Murray Graydon විසින් රචිත Guy in the Jungle කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.495.00 Rs.550.00

අපි අවතැන් වූවෙමු - Api Awathan Vuwemu

අපි අවතැන් වූවෙමු - Api Awathan Vuwemu

Malala Yousafzai විසින් රචිත We Are Displaced කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Pradeep Kumara ..

Rs.384.00 Rs.480.00

අපි කුමට ගැටෙමුද? - Api Kumata Gatemuda?

අපි කුමට ගැටෙමුද? - Api Kumata Gatemuda?

John Gray විසින් රචිත  Why Mars And Venus  Collide කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.පිරිමි ද ග..

Rs.504.00 Rs.630.00

අපි ජනාධිපතිට කියමුද? - Api Janadhipathita Kiyamuda?

අපි ජනාධිපතිට කියමුද? - Api Janadhipathita Kiyamuda?

මෙම නවකතාවට පාදක  වන්නේ  අමෙරිකාවෙහි  ජනාධිපති  කෙනෙකුගේ  කතාවකි. මෙහි ඇත්..

Rs.360.00 Rs.450.00

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

"අපූ" අප හඳුනා ගත්තේ  "මාවතේ ගීතයෙනි."  "අපරාජිත ජීවිතයක්" වූ කලී ඔහුගේ ගැටවර වි..

Rs.520.00 Rs.650.00

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

Alexander Raskin විසින් රචිත When Daddy was a little Boy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulanand..

Rs.400.00 Rs.500.00

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අබිරහස් ආර්යාව - Abirahas Aryawa

අබිරහස් ආර්යාව - Abirahas Aryawa

Elizabeth Kostova විසින් රචිත The Swan Thieves කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.788.00 Rs.985.00

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

R. L. Stevenson විසින් රචිත The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.202.50 Rs.225.00

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 04..

Rs.441.00 Rs.490.00

අභිරහස් ළඳ - Abhirahas Landa

අභිරහස් ළඳ - Abhirahas Landa

Victoria Holt විසින් රචිත  The Secret Woman  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ඇනා බ්‍රෙට..

Rs.722.50 Rs.850.00

අභිසාරිකා - Abhisarika

අභිසාරිකා - Abhisarika

Oxana Kalemi විසින් රචිත Mummy, Come Home කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - න..

Rs.632.00 Rs.790.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.632.00 Rs.790.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Maksim Gorky විසින් රචිත Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.585.00 Rs.650.00

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.128.00 Rs.160.00

අමාපැන් සොයන්නී - Amapan Soyannee

අමාපැන් සොයන්නී - Amapan Soyannee

ලොව පුරා මිලියන තුනකට අධික අලෙවි වාර්තා තැබූ භාෂා 18කට පරිවර්තනය වූ Kamala Markandaya විසින් රච..

Rs.400.00 Rs.500.00

අමාවක - Amawaka

අමාවක - Amawaka

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight නවකතාවේ දෙවන කොටස New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.624.00 Rs.780.00

අමාවක නිමා වී - Amawaka Nima Wee

අමාවක නිමා වී - Amawaka Nima Wee

Adeline Yen Mah විසින්  රචිත Chinese Cinderella  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. නත්තල්..

Rs.315.00 Rs.350.00

අමෙන් දෙවියාගේ දියණිය - Amen Deviyage Diyaniya

අමෙන් දෙවියාගේ දියණිය - Amen Deviyage Diyaniya

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Morning Star කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. Chandrasiri Dasana..

Rs.630.00 Rs.700.00

අයියයි මල්ලියි - Ayyai Malliyi

අයියයි මල්ලියි - Ayyai Malliyi

Arkady Gaidar විසින් රචිත Chuk and Gek කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samaranayake - ච..

Rs.180.00 Rs.200.00

අයිවන්හෝ - Ivanhoe

අයිවන්හෝ - Ivanhoe

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.234.00 Rs.260.00

අයීෂා - Ayeesha

අයීෂා - Ayeesha

අයීෂා පුංචි දැරිය  ලෙබනනයේ බීරූට්  නගරයේ යුදමුක්ත  කලාපය හරහා ගමන් කළා ය. එලෙස දැන දැ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

රයිඩර් හැගාඩ් ගේ "ඈ  හෙවත්  අයේෂා"  නමැති  ලෝ  පතළ  නවකතාවේ අනුබද්ධය ව..

Rs.540.00 Rs.600.00

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

මිනිසා සහ පරිසරය අතර  තිබෙන්නා වූ අධ්‍යාත්මික  සබඳතාව හා එහි අසිරිය පරිපූර්ණ අයුරින්ද ළගන්..

Rs.544.00 Rs.680.00

අර්ධ නාරි - Ardha Nari

අර්ධ නාරි - Ardha Nari

Perumal Murugan විසින් රචිත One Part Woman කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෑත භාගයේ ඉන්දියාව ගිනි..

Rs.360.00 Rs.450.00

අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

අප  තබන  සෑම  පියවරක්ම  අධිරාජ්‍ය  වාදයට එරෙහිව නැගෙන  අරගලයේ ඉදිරියෙන..

Rs.720.00 Rs.900.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 1 - Arabi Nisollasaya 1

අරාබි නිසොල්ලාසය 1 - Arabi Nisollasaya 1

1 වන රාත්‍රියේ සිට 25 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.405.00 Rs.450.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 10 - Arabi Nisollasaya 10

අරාබි නිසොල්ලාසය 10 - Arabi Nisollasaya 10

801 වන රාත්‍රියේ සිට 900 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 11 - Arabi Nisollasaya 11

අරාබි නිසොල්ලාසය 11 - Arabi Nisollasaya 11

901 වන රාත්‍රියේ සිට 1001 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.607.50 Rs.675.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 2 - Arabi Nisollasaya 2

අරාබි නිසොල්ලාසය 2 - Arabi Nisollasaya 2

26 වන රාත්‍රියේ සිට 50 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.351.00 Rs.390.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 3 - Arabi Nisollasaya 3

අරාබි නිසොල්ලාසය 3 - Arabi Nisollasaya 3

51 වන රාත්‍රියේ සිට 100 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.351.00 Rs.390.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 4 - Arabi Nisollasaya 4

අරාබි නිසොල්ලාසය 4 - Arabi Nisollasaya 4

101 වන රාත්‍රියේ සිට 200 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.607.50 Rs.675.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 5 - Arabi Nisollasaya 5

අරාබි නිසොල්ලාසය 5 - Arabi Nisollasaya 5

201 වන රාත්‍රියේ සිට 300 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.540.00 Rs.600.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 6 - Arabi Nisollasaya 6

අරාබි නිසොල්ලාසය 6 - Arabi Nisollasaya 6

301 වන රාත්‍රියේ සිට 400 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 7 - Arabi Nisollasaya 7

අරාබි නිසොල්ලාසය 7 - Arabi Nisollasaya 7

401 වන රාත්‍රියේ සිට 600 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.765.00 Rs.850.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 8 - Arabi Nisollasaya 8

අරාබි නිසොල්ලාසය 8 - Arabi Nisollasaya 8

601 වන රාත්‍රියේ සිට 700 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 9 - Arabi Nisollasaya 9

අරාබි නිසොල්ලාසය 9 - Arabi Nisollasaya 9

701 වන රාත්‍රියේ සිට 800 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරුණැල්ල - Arunella

අරුණැල්ල - Arunella

Chithra Amarasekera - චිත්‍රා අමරසේකර..

Rs.400.00 Rs.500.00

අරුණෝදයේ රැජින - Arunodaye Rajina

අරුණෝදයේ රැජින - Arunodaye Rajina

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Queen of the Dawn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. Chandrasiri Dasana..

Rs.432.00 Rs.480.00

අරුණෝදාව - Arunodawa

අරුණෝදාව - Arunodawa

Elie Wiesel විසින් රචිත Dawn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samaranayake - චූලානන්ද සමරනායක..

Rs.260.00 Rs.325.00

අරුම පුදුම ඉස්කෝලෙට පුංචි අමුත්තෙක් - Aruma Puduma Iskoleta Punchi Amuththek

අරුම පුදුම ඉස්කෝලෙට පුංචි අමුත්තෙක් - Aruma Puduma Iskoleta Punchi Amuththek

Louis  Sachar  විසින් රචිත  Way  Side School Gets a Little Stranger  කෘතියේ..

Rs.360.00 Rs.450.00

අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ - Aruma Puduma Iskole

අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ - Aruma Puduma Iskole

Louis Sachar විසින්  රචිත  Sideways Stories from Way Side School කෘතියේ සිංහල පරිවර්ත..

Rs.312.00 Rs.390.00

අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කඩා වැටෙයි - Aruma Puduma Iskole Kada Wetei

අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කඩා වැටෙයි - Aruma Puduma Iskole Kada Wetei

Louis Sachar  විසින් රචිත  Way Side School is Falling Down  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්..

Rs.312.00 Rs.390.00

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

අරුම පුදුම ගාන්ධර්වයා - Aruma Puduma Gandharwaya

Jacob Ludwig Grimm සහ Wilhelm Kari Grimm විසින් රචිත The Wonderful Musician and More Fairy..

Rs.255.00 Rs.300.00

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.544.00 Rs.680.00

අල්යෝෂා - Alyosha

අල්යෝෂා - Alyosha

Oleg Tikhomirov විසින්  රචිත Grasshopper The Little Soldier  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.320.00 Rs.400.00

අලි පාර - Ali Para

අලි පාර - Ali Para

Robert Standish විසින් රචිත Elephant Walk කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ ලංකාවේ වැවි..

Rs.467.50 Rs.550.00

අලි පැංචා මාලින් - Ali Pancha Malin

අලි පැංචා මාලින් - Ali Pancha Malin

Michael Morpurgo විසින් රචිත An Elephant in the Garden කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.280.00 Rs.350.00

අලි පැටියෙක් ගෙවත්තේ - Ali Patiyek Gewaththe

අලි පැටියෙක් ගෙවත්තේ - Ali Patiyek Gewaththe

Michael Morpurgo විසින් රචිත An Elephant in the Garden කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.240.00 Rs.300.00

අලිබාබා ජැක් මා - Alibaba Jack Ma

අලිබාබා ජැක් මා - Alibaba Jack Ma

Duncan Clark විසින් රචිත Alibaba The House that Jack Ma Built කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Moha..

Rs.495.00 Rs.550.00

අලිමංකඩ සිට - Alimankada Sita

අලිමංකඩ සිට - Alimankada Sita

හොඳම ඉංග්‍රීසි නවකතාව සඳහා 2003 වසරේ සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ කෘතිය. ..

Rs.810.00 Rs.900.00

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

අලුත් අසල්වැසියෙක් ඇවිත් - Aluth Asalwesiyek Awith

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

අලුත් ආණ්ඩුව - Aluth Anduwa

අලුත් ආණ්ඩුව - Aluth Anduwa

19 වන සියවසේ සිට 20 සියවස දක්වාත්, ආසියානු මහද්වීපයේ සිට  ඇමරිකානු මහද්වීපය දක්වාත්, කෙටිකතා කල..

Rs.320.00 Rs.400.00

අලුත් යාළුවෝ - Aluth Yaluwo

අලුත් යාළුවෝ - Aluth Yaluwo

වැඩ බැරි දාස ගැන කතා Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.198.00 Rs.220.00

Showing 1 to 100 of 1185 (12 Pages)