පරිවර්තන - Translations105

105

Chetan Bhagat විසින් රචිත The Girl in Room 105 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.560.00 Rs.700.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.540.00 Rs.600.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.405.00 Rs.450.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.360.00 Rs.400.00

KGB මෙහෙයුම - KGB Meheyuma

KGB මෙහෙයුම - KGB Meheyuma

Jeffrey Archer විසින් රචිත A Matter of Honour කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Kanchana Koralage - ..

Rs.697.00 Rs.820.00

O2 ආදරේ - O2 Adare

O2 ආදරේ - O2 Adare

John Green විසින් රචිත The Fault in Our Stars කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ranmini Jayakody - ර..

Rs.440.00 Rs.550.00

අකම්පිත අලුගෝසුවෙක් - Akampitha Alugosuwek

අකම්පිත අලුගෝසුවෙක් - Akampitha Alugosuwek

Alan Shadrake විසින් රචිත Once a Jolly Hangman කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Somapala Mallawaara..

Rs.600.00 Rs.750.00

අකල් මරණය - Akal Maranaya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  Dubious Bridegroom කෘතියේ සිං..

Rs.495.00 Rs.550.00

අකුණු සැරය - Akunu Seraya

අකුණු සැරය - Akunu Seraya

Danielle Steel විසින් රචිත Lightning කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Madhu Nawarathna - මධූ නවරත්න..

Rs.520.00 Rs.650.00

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

Rick Riordan විසින් රචිත The Throne of Fire කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Irusha Grero - ඉරූෂා ග..

Rs.675.00 Rs.750.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අජ සිරසෙන් ඔබ්බට - Aja Sirasen Obbata

අජ සිරසෙන් ඔබ්බට - Aja Sirasen Obbata

Aranka Siegal  විසින් රචිත Upon the Head of the Goat  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. හංගේරිය..

Rs.320.00 Rs.400.00

අට්ටාල ගෙදර අබිරහස - Attala Gedara Abirahasa

අට්ටාල ගෙදර අබිරහස - Attala Gedara Abirahasa

Gertrude Chandler Warner විසින් රචිත Tree House Mystery කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.225.00 Rs.250.00

අඬන්නෙපා මගෙ පුංචි පුතේ - Andannepa Mage Punchi Puthe

අඬන්නෙපා මගෙ පුංචි පුතේ - Andannepa Mage Punchi Puthe

Cathy Glass විසින් රචිත A Baby's Cry කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Hasthika Polwattage - හස්තික..

Rs.600.00 Rs.750.00

අතරමං වූ වීරයා - Atharaman Wu Weeraya

අතරමං වූ වීරයා - Atharaman Wu Weeraya

Rick Riordan විසින් රචිත The Lost Hero කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  නව වීරයන් තිදෙනෙ..

Rs.760.00 Rs.950.00

අත්තටු මැවිලා - Aththatu Mavila

අත්තටු මැවිලා - Aththatu Mavila

Christine Wilson විසින් රචිත I am the Wings කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.467.50 Rs.550.00

අත්තම්මයි මමයි ගමයි - Aththammai Mamai Gamai

අත්තම්මයි මමයි ගමයි - Aththammai Mamai Gamai

Nodar Dumbadze විසින් රචිත Granny, Iliko, Illarion and I කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Mahinda S..

Rs.360.00 Rs.450.00

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

අතින් අත අල්ලා ගනිමු - Athin Atha Alla Ganimu

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.144.00 Rs.160.00

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.400.00 Rs.500.00

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

Peter / Elizabeth Fenwick විසින් රචිත Past Lives කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. පුනර්ජන්ම ස්මරණ පිළිබඳ..

Rs.480.00 Rs.600.00

අතීතාත්ම ස්මරණ - Atheethathma Smarana

අතීතාත්ම ස්මරණ - Atheethathma Smarana

Helen Wambach විසින් රචිත Reliving Past Lives කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.578.00 Rs.680.00

අතුරුදන් නෞකාව - Athurudan Naukawa

අතුරුදන් නෞකාව - Athurudan Naukawa

P. B. Senanayake - පී. බී. සේනානායක..

Rs.324.00 Rs.360.00

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

H. G. Wells විසින් රචිත The Invisible Man කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sugath Kankanamge - සුගත..

Rs.292.50 Rs.325.00

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 12..

Rs.427.50 Rs.475.00

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

අද්භූත මනමාලි - Adbhutha Manamali

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත A Perry Mason Mystery - The Case of the Curious Bridge කෘතියේ ..

Rs.585.00 Rs.650.00

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

අදිසි මිනිසා - Adisi Minisa

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.202.50 Rs.225.00

අධ්‍යාත්මික ලෝකය - Adhyathmika Lokaya

අධ්‍යාත්මික ලෝකය - Adhyathmika Lokaya

Gina Cerminara විසින් රචිත The World Within කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.360.00 Rs.450.00

අධිරාජිනිය ඕකිඩ් - Adhirajiniya Orchid

අධිරාජිනිය ඕකිඩ් - Adhirajiniya Orchid

Anchee Min විසින් රචිත Empress Orchid කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ayodhya Werage - අයෝධ්‍යා වේ..

Rs.780.00 Rs.975.00

අන්දීසයේ මරණය - Andeesaye Maranaya

අන්දීසයේ මරණය - Andeesaye Maranaya

Mario Vargas Llosa විසින් රචිත Death in the Andes කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samar..

Rs.440.00 Rs.550.00

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

Janet Kent විසින් රචිත Full Circle කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.376.00 Rs.470.00

අනාචාරය - Anacharaya

අනාචාරය - Anacharaya

Paulo Coelho විසින් රචිත Adultery කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manuel Jayasekara - මැනුවෙල් ජයස..

Rs.600.00 Rs.750.00

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

R. L. Brohier  විසින්  රචිත  The  History  of Water  Management in Sri..

Rs.540.00 Rs.600.00

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

අඳ වාදකයා - Anda Wadakaya

Vladimir Korolenko විසින්  රචිත The Blind Musician කෘතියේ සිංහල  අනුවාදනය. ව්ලදීමීර් ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අඳුරින් මතුවූ සොඳුරිය - Andurin Mathuwu Sonduriya

අඳුරින් මතුවූ සොඳුරිය - Andurin Mathuwu Sonduriya

Wilkie  Collins  විසින්  රචිත  The  New Magdalen කෘතියේ සිංහල පරිවර්තන..

Rs.425.00 Rs.500.00

අඳුරු තුෂර - Anduru Thushara

අඳුරු තුෂර - Anduru Thushara

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.671.50 Rs.790.00

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

අපරාජිත ජීවිතයක් - Aparajitha Jeewithayak

විභූති  භූෂණ  බන්ද්‍යොපාධ්‍යාය  භාරතීය සාහිත්‍යාම්ඹරය  ප්‍රභාමත් කළ ප්‍රතිභා සම්..

Rs.448.00 Rs.560.00

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

අපරාජිත ටාර්සන් - Aparajitha Tarzan

Edgar Rice Burroughs  විසින් රචිත Tarzan the Invincible  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බලලෝ..

Rs.360.00 Rs.400.00

අප්‍රිකානු පොළොව යටින් - Aprikanu Polowa Yatin

අප්‍රිකානු පොළොව යටින් - Aprikanu Polowa Yatin

William Murray Graydon විසින් රචිත Guy in the Jungle කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.495.00 Rs.550.00

අපි අවතැන් වූවෙමු - Api Awathan Vuwemu

අපි අවතැන් වූවෙමු - Api Awathan Vuwemu

Malala Yousafzai විසින් රචිත We Are Displaced කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Pradeep Kumara ..

Rs.384.00 Rs.480.00

අපි කුමට ගැටෙමුද? - Api Kumata Gatemuda?

අපි කුමට ගැටෙමුද? - Api Kumata Gatemuda?

John Gray විසින් රචිත  Why Mars And Venus  Collide කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.පිරිමි ද ග..

Rs.624.00 Rs.780.00

අපි ජනාධිපතිට කියමුද? - Api Janadhipathita Kiyamuda?

අපි ජනාධිපතිට කියමුද? - Api Janadhipathita Kiyamuda?

මෙම නවකතාවට පාදක  වන්නේ  අමෙරිකාවෙහි  ජනාධිපති  කෙනෙකුගේ  කතාවකි. මෙහි ඇත්..

Rs.360.00 Rs.450.00

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

අපූගේ ලෝකය - Apuge Lokaya

"අපූ" අප හඳුනා ගත්තේ  "මාවතේ ගීතයෙනි."  "අපරාජිත ජීවිතයක්" වූ කලී ඔහුගේ ගැටවර වි..

Rs.520.00 Rs.650.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දෙවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ නවවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ අටවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ තුන්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ පස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සත්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සයවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දසවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ එකොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ලී බෝනික්කා - Apuru Lee Bonikka

අපූරු ලී බෝනික්කා - Apuru Lee Bonikka

Prabodha Hemachandra - ප්‍රබෝධා හේමචන්ද්‍ර..

Rs.144.00 Rs.160.00

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ හතරවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

අපේ තාත්තා පැංචා කාලේ - Ape Thaththa Pancha Kale

Alexander Raskin විසින් රචිත When Daddy was a little Boy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulanand..

Rs.400.00 Rs.500.00

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අබිරහස් ආර්යාව - Abirahas Aryawa

අබිරහස් ආර්යාව - Abirahas Aryawa

Elizabeth Kostova විසින් රචිත The Swan Thieves කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.788.00 Rs.985.00

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

අබිරහස් දොස්තර - Abirahas Dosthara

R. L. Stevenson විසින් රචිත The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.202.50 Rs.225.00

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 04..

Rs.490.00

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය - Abirahas Viddha Chithraya

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය - Abirahas Viddha Chithraya

K. G. Karunathilaka - කේ. ජී. කරුණාතිලක..

Rs.630.00 Rs.700.00

අභිරහස් ළඳ - Abhirahas Landa

අභිරහස් ළඳ - Abhirahas Landa

Victoria Holt විසින් රචිත  The Secret Woman  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ඇනා බ්‍රෙට..

Rs.722.50 Rs.850.00

අභිසාරිකා - Abhisarika

අභිසාරිකා - Abhisarika

Oxana Kalemi විසින් රචිත Mummy, Come Home කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Nimmi Muditha Herath - න..

Rs.632.00 Rs.790.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Dedigama V. Rodrigo - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු..

Rs.632.00 Rs.790.00

අම්මා - Amma

අම්මා - Amma

Maksim Gorky විසින් රචිත Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.585.00 Rs.650.00

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

අම්මා මම ඔබට උදව් කරන්නම් - Amma Mama Obata Udaw Karannam

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්  Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha K..

Rs.128.00 Rs.160.00

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

අම්මා වැඩ වර්ජනයේ - Amma Weda Varjanaye

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් Chen Ling Ling විසින් රචිත චීන කතා පෙළෙහි සිංහල පරිවර්තනය. Muditha Karunas..

Rs.144.00 Rs.160.00

අමාපැන් සොයන්නී - Amapan Soyannee

අමාපැන් සොයන්නී - Amapan Soyannee

ලොව පුරා මිලියන තුනකට අධික අලෙවි වාර්තා තැබූ භාෂා 18කට පරිවර්තනය වූ Kamala Markandaya විසින් රච..

Rs.400.00 Rs.500.00

අමාවක - Amawaka

අමාවක - Amawaka

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight නවකතාවේ දෙවන කොටස New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.624.00 Rs.780.00

අමාවක නිමා වී - Amawaka Nima Wee

අමාවක නිමා වී - Amawaka Nima Wee

Adeline Yen Mah විසින්  රචිත Chinese Cinderella  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. නත්තල්..

Rs.315.00 Rs.350.00

අමෙන් දෙවියාගේ දියණිය - Amen Deviyage Diyaniya

අමෙන් දෙවියාගේ දියණිය - Amen Deviyage Diyaniya

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Morning Star කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. Chandrasiri Dasana..

Rs.630.00 Rs.700.00

අයියයි මල්ලියි - Ayyai Malliyi

අයියයි මල්ලියි - Ayyai Malliyi

Arkady Gaidar විසින් රචිත Chuk and Gek කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samaranayake - ච..

Rs.180.00 Rs.200.00

අයිවන්හෝ - Ivanhoe

අයිවන්හෝ - Ivanhoe

Premasiri Mahingoda - ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩ..

Rs.234.00 Rs.260.00

අයීෂා - Ayeesha

අයීෂා - Ayeesha

අයීෂා පුංචි දැරිය  ලෙබනනයේ බීරූට්  නගරයේ යුදමුක්ත  කලාපය හරහා ගමන් කළා ය. එලෙස දැන දැ..

Rs.200.00 Rs.250.00

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

අයේෂා අපසු එයි - Ayesha Apasu Ei

රයිඩර් හැගාඩ් ගේ "ඈ  හෙවත්  අයේෂා"  නමැති  ලෝ  පතළ  නවකතාවේ අනුබද්ධය ව..

Rs.540.00 Rs.600.00

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

අරණකට පෙම් බැඳ - Aranakata Pem Banda

මිනිසා සහ පරිසරය අතර  තිබෙන්නා වූ අධ්‍යාත්මික  සබඳතාව හා එහි අසිරිය පරිපූර්ණ අයුරින්ද ළගන්..

Rs.544.00 Rs.680.00

අර්ධ නාරි - Ardha Nari

අර්ධ නාරි - Ardha Nari

Perumal Murugan විසින් රචිත One Part Woman කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. මෑත භාගයේ ඉන්දියාව ගිනි..

Rs.360.00 Rs.450.00

අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

අප  තබන  සෑම  පියවරක්ම  අධිරාජ්‍ය  වාදයට එරෙහිව නැගෙන  අරගලයේ ඉදිරියෙන..

Rs.720.00 Rs.900.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 1 - Arabi Nisollasaya 1

අරාබි නිසොල්ලාසය 1 - Arabi Nisollasaya 1

1 වන රාත්‍රියේ සිට 25 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.405.00 Rs.450.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 10 - Arabi Nisollasaya 10

අරාබි නිසොල්ලාසය 10 - Arabi Nisollasaya 10

801 වන රාත්‍රියේ සිට 900 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 11 - Arabi Nisollasaya 11

අරාබි නිසොල්ලාසය 11 - Arabi Nisollasaya 11

901 වන රාත්‍රියේ සිට 1001 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.607.50 Rs.675.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 2 - Arabi Nisollasaya 2

අරාබි නිසොල්ලාසය 2 - Arabi Nisollasaya 2

26 වන රාත්‍රියේ සිට 50 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.351.00 Rs.390.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 3 - Arabi Nisollasaya 3

අරාබි නිසොල්ලාසය 3 - Arabi Nisollasaya 3

51 වන රාත්‍රියේ සිට 100 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.351.00 Rs.390.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 4 - Arabi Nisollasaya 4

අරාබි නිසොල්ලාසය 4 - Arabi Nisollasaya 4

101 වන රාත්‍රියේ සිට 200 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.607.50 Rs.675.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 5 - Arabi Nisollasaya 5

අරාබි නිසොල්ලාසය 5 - Arabi Nisollasaya 5

201 වන රාත්‍රියේ සිට 300 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.540.00 Rs.600.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 6 - Arabi Nisollasaya 6

අරාබි නිසොල්ලාසය 6 - Arabi Nisollasaya 6

301 වන රාත්‍රියේ සිට 400 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 7 - Arabi Nisollasaya 7

අරාබි නිසොල්ලාසය 7 - Arabi Nisollasaya 7

401 වන රාත්‍රියේ සිට 600 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.765.00 Rs.850.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 8 - Arabi Nisollasaya 8

අරාබි නිසොල්ලාසය 8 - Arabi Nisollasaya 8

601 වන රාත්‍රියේ සිට 700 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරාබි නිසොල්ලාසය 9 - Arabi Nisollasaya 9

අරාබි නිසොල්ලාසය 9 - Arabi Nisollasaya 9

701 වන රාත්‍රියේ සිට 800 වන රාත්‍රිය දක්වා සම්පූර්ණ පරිවර්තනය...

Rs.495.00 Rs.550.00

අරුණැල්ල - Arunella

අරුණැල්ල - Arunella

Chithra Amarasekera - චිත්‍රා අමරසේකර..

Rs.400.00 Rs.500.00

අරුණෝදයේ රැජින - Arunodaye Rajina

අරුණෝදයේ රැජින - Arunodaye Rajina

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Queen of the Dawn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. Chandrasiri Dasana..

Rs.432.00 Rs.480.00

අරුණෝදාව - Arunodawa

අරුණෝදාව - Arunodawa

Elie Wiesel විසින් රචිත Dawn කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Chulananda Samaranayake - චූලානන්ද සමරනායක..

Rs.260.00 Rs.325.00

Showing 1 to 100 of 1325 (14 Pages)