රහස් පරීක්ෂක කතා - Detectives

අකල් මරණය - Akal Maranaya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  Dubious Bridegroom කෘතියේ සිං..

Rs.495.00 Rs.550.00

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

අද්භූත ආගන්තුකයා - Adbhutha Aganthukaya

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 12..

Rs.382.50 Rs.425.00

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

අබිරහස් දොස්තර සමග ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Abirahas Dosthara Samaga Sherlock Holms

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 04..

Rs.382.50 Rs.425.00

ඉන්ද්‍රනීල මානික්‍යය - Indraneela Manikyaya

ඉන්ද්‍රනීල මානික්‍යය - Indraneela Manikyaya

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත  The Adventures of Sherlock  Holmes කෘතියේ සිංහල ..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඊජිප්තු ශාපය - Egypthu Shapaya

ඊජිප්තු ශාපය - Egypthu Shapaya

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 10..

Rs.405.00 Rs.450.00

උඩුගම කන්ද - Udugama Kanda

උඩුගම කන්ද - Udugama Kanda

ඉන්ස්පෙක්ටර් රොමේෂ්ගේ තවත් වීර වික්‍රමාන්විතයක්. Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.351.00 Rs.390.00

ඔබෙන් සමුගනිමි - Oben Samu Ganimi

ඔබෙන් සමුගනිමි - Oben Samu Ganimi

Sir Arthur Conan Doyle විසින් රචිත His Last Bow කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  ..

Rs.427.50 Rs.475.00

කළු ව්‍යාඝ්‍රයා - Kalu Vyagraya

කළු ව්‍යාඝ්‍රයා - Kalu Vyagraya

Sir Arthur Conan Doyle විසින් රචිත The Brazilian Cat කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405.00 Rs.450.00

කළුගල වීදිය - Kalugala Veediya

කළුගල වීදිය - Kalugala Veediya

Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.675.00 Rs.750.00

ගින්දර සමග සෙල්ලම් - Gindara Samaga Sellam

ගින්දර සමග සෙල්ලම් - Gindara Samaga Sellam

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 05..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඩ්රැකියුලාට එරෙහිව ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Draculata Erehiwa Sherlock Holmes

ඩ්රැකියුලාට එරෙහිව ෂර්ලොක් හෝම්ස් - Draculata Erehiwa Sherlock Holmes

Dracula  Vs  Sherlock  Holmes  and  Tarlton  Murders  කෘතියේ ..

Rs.405.00 Rs.450.00

තනිවූ ගැහැණිය - Thaniwu Gahaniya

තනිවූ ගැහැණිය - Thaniwu Gahaniya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත The Case of the Lonely Heiress කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.450.00 Rs.500.00

නයි පෙණේ සිරකාරි - Nai Pene Sirakari

නයි පෙණේ සිරකාරි - Nai Pene Sirakari

අපරාධකරුවන්  කොපමණ සිතා මතා  අපරාධ කළත්, දක්ෂ  රහස්පරීක්ෂකයකුගේ  නෙතට එක දුර්වල ..

Rs.450.00 Rs.500.00

ප්‍රදීපාගාරයේ වික්‍ර්‍රමය - Pradeepagaraye Wickramaya

ප්‍රදීපාගාරයේ වික්‍ර්‍රමය - Pradeepagaraye Wickramaya

The Adventure at the Light House කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405.00 Rs.450.00

පාලංකඩ - Palankada

පාලංකඩ - Palankada

Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.675.00 Rs.750.00

පුද්ගලිකයි රහසිගතයි - Pudgalikai Rahasigathai

පුද්ගලිකයි රහසිගතයි - Pudgalikai Rahasigathai

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 01..

Rs.382.50 Rs.425.00

බැස්කවිල් රුදුරු බල්ලා - Baskerville Ruduru Balla

බැස්කවිල් රුදුරු බල්ලා - Baskerville Ruduru Balla

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත  The Hound of The Baskervilles කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.405.00 Rs.450.00

බිහිසුණු නිම්නය - Bihisunu Nimnaya

බිහිසුණු නිම්නය - Bihisunu Nimnaya

Sir Arthur Conan Doyle විසින් රචිත The Valley of Fear and Veiled Lodger කෘතීන්හි සිංහල පරි..

Rs.405.00 Rs.450.00

භයානක මිනිහා - Bhayanaka Miniha

භයානක මිනිහා - Bhayanaka Miniha

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 02..

Rs.405.00 Rs.450.00

භීෂණයක් - Bheeshanayak

භීෂණයක් - Bheeshanayak

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 07..

Rs.337.50 Rs.375.00

මර උගුල - Mara Ugula

මර උගුල - Mara Ugula

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 09..

Rs.382.50 Rs.425.00

මහ රෑ ආ මාරයා - Maha Re Aa Maraya

මහ රෑ ආ මාරයා - Maha Re Aa Maraya

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත  The Return of Sherlock  Holmes කෘතියේ සිංහල පරිව..

Rs.405.00 Rs.450.00

මළගිය ඇත්තෝ සාක්කි දෙති - Malagiya Aththo Sakki Dethi

මළගිය ඇත්තෝ සාක්කි දෙති - Malagiya Aththo Sakki Dethi

ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන් ඩොයිල්ගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා..

Rs.405.00 Rs.450.00

මාරක සටන - Maraka Satana

මාරක සටන - Maraka Satana

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 16..

Rs.405.00 Rs.450.00

යකාගේ නවාතැන - Yakage Nawathena

යකාගේ නවාතැන - Yakage Nawathena

Daphne Du Maurier  විසින් රචිත  Jamaica Inn කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. විසිවැනි සි..

Rs.427.50 Rs.475.00

රතුවත හැඳි කත - Rathu Watha Hendi Katha

රතුවත හැඳි කත - Rathu Watha Hendi Katha

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 03..

Rs.351.00 Rs.390.00

රුසියානු ඔත්තුකාරයා - Rusiyanu Oththukaraya

රුසියානු ඔත්තුකාරයා - Rusiyanu Oththukaraya

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 08..

Rs.405.00 Rs.450.00

ලේ සලකුණ - Le Salakuna

ලේ සලකුණ - Le Salakuna

Sir Arthur Conan Doyle විසින් රචිත Memoirs of Sherlock Holmes හි අපරාධ පරීක්ෂණ හතක සිංහල පරිවර්..

Rs.427.50 Rs.475.00

ලෝහිත පරීක්ෂණය - Lohitha Pareekshanaya

ලෝහිත පරීක්ෂණය - Lohitha Pareekshanaya

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත  A Study in Scarlet කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ෂර්ලො..

Rs.427.50 Rs.475.00

වටවල වංගුව - Watawala Wanguwa

වටවල වංගුව - Watawala Wanguwa

ඒ ශ්‍රී ලංකා රජයේ  පොලීසියේ ඉන්ස්පෙක්ටර් රොමේෂ් ගැනය. මෑත කාලයේ ඉතාමත්  සංකීර්ණ සහ අබිරහස්..

Rs.270.00 Rs.300.00

වෙඩි හඬ - Wedi Handa

වෙඩි හඬ - Wedi Handa

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 17..

Rs.382.50 Rs.425.00

ෂර්ලොක් හෝම්ස් අන්තරාය අඩවියක - Sherlock Holms Antharaya Adaviyaka

ෂර්ලොක් හෝම්ස් අන්තරාය අඩවියක - Sherlock Holms Antharaya Adaviyaka

Sir  Arthur  Conan  Doyle  විසින් රචිත  Memoirs of Sherlock Holmes  කෘ..

Rs.405.00 Rs.450.00

ෂර්ලොක් හෝම්ස් ආපසු එයි ! - Sherlock Holmes Apasu Ei !

ෂර්ලොක් හෝම්ස් ආපසු එයි ! - Sherlock Holmes Apasu Ei !

Sir Arthur Conan Doyle  විසින් රචිත  Sherlock Holmes is Back !  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තන..

Rs.337.50 Rs.375.00

සමුදුරේ සටන - Samudure Satana

සමුදුරේ සටන - Samudure Satana

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 06..

Rs.337.50 Rs.375.00

සුරූපී නළඟන - Surupee Nalagana

සුරූපී නළඟන - Surupee Nalagana

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 18..

Rs.405.00 Rs.450.00

සුසිනිඳු දෑත - Susinidu Detha

සුසිනිඳු දෑත - Susinidu Detha

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත The Case of the Velvet Claws කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.540.00 Rs.600.00

හදිසි අනතුර - Hadisi Anathura

හදිසි අනතුර - Hadisi Anathura

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු - 11..

Rs.405.00 Rs.450.00

හැඩ ඇති සෙවණැල්ල - Hada Athi Sewanella

හැඩ ඇති සෙවණැල්ල - Hada Athi Sewanella

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත The Case of the Shapely Shadow කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.450.00 Rs.500.00

හොරගල හෝටලය - Horagala Hotalaya

හොරගල හෝටලය - Horagala Hotalaya

එදින රාත්‍රී  දොළහ වන  විට රුපියල් කෝටි දෙකක  මුදල්  බෑගය  අපරාධකරුවන් වෙත ..

Rs.240.00 Rs.300.00

Showing 1 to 39 of 39 (1 Pages)