විද්‍යා ප්‍රබන්ධ - Sci Fi

ඉකරස් පුනරාගමනය - Icarus Punaragamanaya

ඉකරස් පුනරාගමනය - Icarus Punaragamanaya

පටන්  ගැන්මෙහිදී  දෙවඟන  අහසත් -  පොළොවත්  මැවූවාය.  පෘථිවිය වනාහි පාළ..

Rs.270.00 Rs.300.00

එක්ස් - X

එක්ස් - X

සියල්ලෝම තුෂ්ණිම්භූතව  බලා සිටියහ. දැඩි නිහැඬියාවක් පැතිර ගියේය. ප්‍රතිචාරය මෙවැන්නක් වන බව ඔහු..

Rs.405.00 Rs.450.00

ඒ ඔහු නොවේ - E Ohu Nowe

ඒ ඔහු නොවේ - E Ohu Nowe

පාඨක ජනාදරයට පත්  "රාවණා  මෙහෙයුම"  කර්තෘ සුසිත රුවන්ගේ  දෙවන  නවකතාවයි. වි..

Rs.315.00 Rs.350.00

කාලාවකාශයේ සිරකරුවා - Kalawakashaye Sirakaruwa

කාලාවකාශයේ සිරකරුවා - Kalawakashaye Sirakaruwa

කාලාවකාශයේ සිරකරුවා -  හිස මදක් ඔසවා බැලූ  විට ඔහුට පෙනී ගියේ ලී  ගැබලිති ගල් කෑලි වර..

Rs.408.00 Rs.480.00

විස්මිත සිහින දකින්නා - Wismitha Sihina Dakinna

විස්මිත සිහින දකින්නා - Wismitha Sihina Dakinna

ඓන්ද්‍රීය  සංවේදන  පරාසයෙන් ඔබ්බෙහි  නොනැවතී  රළ  නඟන  අනන්ත අපරිමාණ ..

Rs.340.00 Rs.400.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)